Jump to content

Najepsza symulacja parowozu - propozycje


Recommended Posts

Widziałem na FB że Ty2 nabiera kształtów wizualnych, ogromnie się z tego cieszę. Wiem że wierna symulacja parowozu jest bardzo, bardzo trudna, więc chciałem podrzucić kilkanaście pomysłów na wykonanie najlepszej symulacji parowozu ever. Nie zawsze więc jakiś punkt może pasować akurat do Ty2.

No i jako że jazda parowozem jest zwyczajnie trudna, zachęcam do udostępnienia dwójki w single player 🙂

Przy okazji – https://bibliotekacyfrowa.eu/Content/3030/Image001.pdf „Parowóz” Fabianiego zeskanowany!

 

 

UI:

- czy pokrętła i wszystkie dźwignie będą analogowe (czyli możliwe do ustawienia w dowolnym położeniu ze swojego zakresu)? Jeśli tak to bardzo proszę o rozważenie zmiany sterowania myszą aby scrollwheel zmieniał nastawę (a nie robił za zoom). Takie sterowanie jest używane w Derail Valley i jest to wygodne.

- czy można będzie się wychylać przez okna/drzwi bez obawy o wypadnięcie z kabiny? (we wspomnianym Derail Valley wychylanie w lewo/prawo realizowane jest klawiszami Q i E –też jest to wygodne)

- jak będzie można wyjść na pomost z kabiny?

- jak będzie robiona interakcja z punktami smarowania?

- jak będzie robione dolewanie oleju do smarowniczek?

- czy będzie trzeba otworzyć wszystkie blokady aby otworzyć drzwi dymnicy?

- czy będzie usuwanie leszu z dymnicy?

 

 

Efekty wizualne i dźwiękowe:

- czy sadza z komina będzie brudzić szyby? Jak je czyścić?

- czy będzie widać (w nocy) niespalone cząstki węgla ulatujące kominem (zwłaszcza na dużym ciągu)?

- czy udźwiękowienie będzie zsynchronizowane ze stanem wizualnym mechanizmów (np. moment wydmuchu pary z cylindrów, poruszanie się prętów przy pracy sprężarek)

- czy zamodelowane będzie wylewanie wody? – np. w inżektorach w zależności od fazy ich pracy woda rurkami się leje w różnym stopniu intensywności, czasami „siurka” a czasami skapuje drobnymi kroplami, czasami też w kombinacji woda+para

- czy wyrzut pary (wizualnie+akustycznie) z zaworów odwadniających cylindry będzie poprawnie oddawać ciśnienie w odpowiedniej części cylindra?

- czy wydmuchy pary przez komin są zsynchronizowane ze stanem widzialnym modelu graficznego i ciśnieniami w odpowiednich elementach?

- czy będzie widoczne „snucie się dymu” w momencie jazdy bez pary? Czy dym w takiej sytuacji może wpaść do budki i przez chwilę zmniejszyć widoczność?

- czy w wydmuchu z komina będzie widać zarówno parę jak i dym?

- czy odległość formowania się obłoku skondensowanej pary wodnej od komina a także jego „wizualna objętość” zależy od temperatury pary i warunków środowiskowych? (w lecie obłoki są generalnie mniejsze niż w zimie)

- czy będzie widać przesuwność osi przesuwnych?

 

 

Palenisko:

- czy zamodelowany jest proces spalania węgla (kilka faz palenia, zmienne zapotrzebowanie na tlen, różny efekt energetyczny, różna barwa płomienia, różny kolor spalin)?

- jeśli tak, to jak granularny jest ów model? (od „całe palenisko” do „pojedyncza łopata”)

- czy może wystąpić zaszlakowanie paleniska?

- czy jest brana pod uwagę grubość warstwy palącego się materiału, czy grubość wpływa na opór przepływającego przezeń powietrza i czy może to spowodować „łyse” powierzchnie przez które wpada tylko zimne powietrze?

- czy temperatura płonącego materiału jest dobrze oddana kolorystycznie?

- czy brane pod uwagę jest powietrze wtórne?

- czy zamodelowany jest efekt kumulacji ciepła przez sklepienie?

- czy można wygasić palenisko?

- czy można rozpalić przygaszone/wygaszone palenisko?

- czy można wygiąć ruszt przez nadmierne jego rozgrzanie?

- czy możliwe jest cofnięcie się płomienia do kabiny przy nieumiejętnej obsłudze?

- czy nadmierne wpuszczanie zimnego powietrza powoduje cieknięcie płomieniówek?

- czy drzwiczki paleniska typu Marcotty’ego będą się uchylać do wnętrza paleniska samoczynnie jak wystąpi wewnątrz obniżone ciśnienie?

- czy ruszt wstrząsany/uchylny będzie działać?

- czy ręczna obsługa paleniska jest planowana? (celowanie i narzucanie węgla, porządkowanie warstwy węgla, wstrząsanie/uchylanie, itd.)

 

 

Popielnik:

- czy efekt otwarcia drzwiczek popielnika w zależności od prędkości i kierunku jazdy jest oddany?

 

 

Stocker:

- czy działa regulacja prędkości oraz kierunku?

- czy zawory regulujące strumień pary w poszczególnych sekcjach „tacki z węglem” powodują poprawne obsypywanie węgla?

- czy widać ruch węgla w przezierniku kanału?

- czy raz na jakiś czas jakaś niesforna bryła węgla spowoduje zablokowanie?

 

 

Wymiana ciepła w skrzyni ogniowej:

- czy wzięte pod uwagę jest promieniowanie podczerwone jako jeden z dominujących sposobów wymiany energii w wysokich temperaturach?

- czy zamodelowano korki topliwe?

- czy niewłaściwa obsługa może powodować cieknięcie zespórek?

- czy zamodelowano rury cyrkulacyjne?

 

 

Wymiana ciepła w płomieniówkach/płomienicach:

- czy prędkość przelotu spalin jest wzięta pod uwagę przy wyznaczaniu energii przekazanej z gazu do metalu?

- czy energia spalin nieprzekazana w płomieniówkach/płomienicach wpływa na temperaturę gazów wyrzucanych z komina?

- czy jest symulowane kumulowanie się sadzy, które zmniejsza sprawność wymiany energii?

 

 

Ciąg:

- czy dmuchawka będzie działać analogowo – w zależności od stopnia otwarcia zaworu?

- czy będzie wymagany jakiś minimalny strumień pary aby w ogóle wywołać efekt zassania w dmuchawce?

- czy niedomknięcie drzwi dymnicy zniweczy efekt ciągu?

- czy poprawnie oddany jest wpływ masy pary opuszczającej cylindry (ciśnienie kotłowe, stopień napełnienia) na efekt zassania powietrza?

 

 

Kocioł:

- czy działają zawory bezpieczeństwa?

- czy z wody wytrąca się muł?

- czy działa odmulacz?

- czy kocioł wybucha gdy w przypadku odsłonięcia podniebienia paleniska zostanie zalany świeżą zimną wodą?

- czy dolanie wody powoduje zmniejszenie ciśnienia?

- czy temperatura otoczenia i prędkość ruchu względem powietrza wpływa na straty ciepła?

 

 

Poziom wody:

- czy występuje falowanie wskazań wodowskazów?

- czy pochylenie toru wpływa na widoczny poziom wody?

- czy poprzeczne pochylenia powodują różnice wskazań wodowskazów?

- czy ruch wzdłużny i poprzeczny dodaje „falowania”?

- czy występuje „pozorny” poziom wody związany z intensywną produkcją pary przy otwartej przepustnicy

- czy występuje porywanie wody przy za wysokim jej poziomie w kotle?

- czy porwana woda poprawnie odparowuje w przegrzewaczu powodując tworzenie ciśnienia pary nawet mimo zamknięcia przepustnicy?

- czy faktyczny poziom wody nad podniebieniem będzie podstawą do wytopienia korków/wybuchu?

 

 

Wodowskazy:

- czy jest zamodelowane zatykanie się rurek wodowskazów?

- czy można przedmuchiwać wodowskazy? Czy niepoprawna obsługa kurków przy wodowskazach spowoduje ich niewłaściwe wskazania?

- czy działa efekt lustrzanego odbicia ukośnego tła wodowskazu w miejscu gdzie występuje słupek wody (dla wodowskazów rurkowych)?

 

 

Inżektor:

- czy jest zamodelowana kolejność czynności niezbędnych do poprawnego uruchomienia inżektora?

- czy można podgrzewać wodę w tendrze?

- czy występuje efekt przegrzania inżektora/za ciepłej wody w tendrze co uniemożliwia zassanie? (w inżektorach ssących)

- czy model uwzględnia zakres ciśnień kotłowych przy których inżektor da się uruchomić?

- czy może wystąpić zacięcie się kotłowego zaworu zwrotnego i czy efekty te są zamodelowane?

- czy kotłowe zawory odcinające działają? I czy odcięcie zaworu skutkować będzie faktycznie niemożliwością zasilenia kotła wodą?

- czy działać będą zakrapiacze dymnicy i popielnika? Czy zaniechanie zakrapiania będzie powodować uszkodzenia?

- czy działać będzie wąż elastyczny do polewania węgla/mycia/gaszenia pożarów?

- czy trafienie strumieniem wody w sieć trakcyjną podczas polewania węgla w tendrze będzie skutkować porażeniem?

- czy uwzględniono, że inżektory na parę świeżą wtłaczają wodę trochę chłodniejszą niż inżektory na parę odlotową?

 

 

Przepustnica:

- czy zamodelowano efekt dławienia pary (ale i jej osuszania) przy niewielkim otwarciu przepustnicy?

- czy jest zamodelowana pewna inercja między zmianą nastawienia przepustnicy a efektem na silniku? (związana z koniecznością fizycznego przemieszczenia się określonej masy pary), czy krótkotrwałe otwarcie a potem zamknięcie przepustnicy (tak jak to czasami widać na filmach z YT) będzie dawać oczekiwany efekt?

- czy rozchód pary zależy od ustawienia przepustnicy i stopnia napełnienia cylindrów a także od stopnia przegrzania?

 

 

Silnik:

- czy zamodelowano skraplanie wody z pary po ochłodzeniu?

- czy skroplona woda wydostaje się przez zawory podcylindrowe w pierwszej fazie?

- czy można uszkodzić pokrywy cylindrów jak się zapomni o konieczności wypuszczenia skroplin?

- czy model stawidła uwzględnia ograniczenia prędkości pary? (max to prędkość dźwięku) – najbardziej widoczne dla wysokich prędkości i małych napełnień?

- czy działa przeciwpara?

- czy słychać pracę układu wyrównania ciśnień dla jazdy bez pary?

- czy „czuć” okresową zmianę siły napędowej?

 

 

Sprężarka:

- czy zamodelowana jest konieczność stopniowego odkręcania zaworu sprężarki po dłuższym jej postoju aby na spokojnie wyprzeć wodę skroploną z pary? Czy zaniechanie powolnego rozruchu spowoduje awarię?

- czy regulator ciśnienia może się zawiesić? Czy wtedy można będzie wrzecionem regulatora wymusić jego pełne otwarcie?

- czy sprężone powietrze wytrąca z siebie wodę w zbiorniku głównym? Czy można ją spuścić? Czy będzie ją widać na początku? Czy ilość kondensatu zależy od wilgotności powietrza wejściowego?

- czy sprężarkę czasami trzeba dosmarować ręcznie korbką?

- czy sprężarka nabijająca pusty zbiornik będzie pracować „lżej” niż gdy ciśnienie w zbiorniku głównym jest już prawie przy poziomie docelowym?

- czy przy niskich temperaturach otoczenia sprężarka będzie potrzebować mniej cykli pracy aby zwiększyć ciśnienie w zbiorniku? (większa gęstość powietrza)

 

 

Tender:

- czy można nalać wodę z żurawia?

- czy ubytek masy wody w tendrze wpływa na osiągi parowozu?

- czy można wylać wodę z pełnego tendra przez gwałtowne ruszenie z miejsca? (bezwładność masy wody)

- czy przewody zasilające mogą zamarznąć przy ujemnych temperaturach i przy braku podgrzewania wody inżektorem?

 

 

Smarowanie:

- czy brak smarowania doprowadza do uszkodzeń? np. przegrzania panewek?

- jak będą pokazane przegrzane panewki?

 

 

Instalacja elektryczna:

- czy turbina będzie reagować na dławienie pary zaworem/poziom ciśnienia kotłowego? (tak jest regulator obrotów, ale ze zbyt małego ciśnienia na wejściu nie da się wygenerować dostatecznie dużej energii)

- czy będzie zamodelowany wybieg generatora (pozostawienie włączonych żarówek i odcięcie dopływu pary daje fajny efekt w postaci słyszalnej zmiany wysokości dźwięku podczas obniżania obrotów oraz stopniowe przygasanie żarówek)

- czy będzie zamodelowany rozbieg generatora i osiągnięcie docelowych obrotów?

- czy włączanie/wyłączanie odbiorników (zwłaszcza dużej mocy – światła białe) będzie wpływało na skoki napięcia w instalacji (co może być widoczne chwilowym przygaszeniem/rozjaśnieniem oświetlenia wewnętrznego)?

 

 

Piasecznica:

- czy działa tylko w przypadku dostępności powietrza w zbiorniku głównym?

- czy zastosowanie piasecznicy w momencie jak koła się ślizgają powoduje uszkodzenia w napędzie?

- czy piasek zostaje na szynie do momentu faktycznego przejazdu? (posypanie przy hamowaniu przed zatrzymaniem wpływa na tarcie przy starcie)

 

 

Palacz:

- czy można mieć dwuosobową ludzką obsadę parowozu?

- czy jest palacz Bot?

- jak wydawać polecenia botowi – typu potrzeba będzie więcej pary, mniej pary, utrzymaj ciśnienie, itp.?

 

 

Całość:

- jak dobrze model realizuje opublikowane charakterystyki parowozów swojej serii? (taki swoisty test end-to-end)

 

 

Punktacja, czy są kary (ew. braki nagród) za:

- niezastosowanie się do W12?

- obnażenie podniebienia paleniska?

- wybuch kotła?

- zagrzanie panewki z powodu zaniedbania smarowania?

- pomylenie oleju cylindrowego z osiowym?

 • Like 1
 • Haha 3
 • Thanks 1
 • I agree 2
Link to comment
Share on other sites

Noo. Szacun za koncepcję! Ale to chyba plan na oddzielny symulator? 😉 Osobiście bym jeszcze dodał, że każdy ma taką maszynę, jak sobie zadba. Czyli przebieg i zużycie nie zeruje się wraz z sesją. Wtedy kar nie trzeba...😄

Byłoby fajnie, gdyby dało radę zrobić zawody - jak na paradach parowozów. Np. na precyzję, łagodny bieg, itp. No i oczywiście koniecznie ranking oszczędnego zużycia węgla oraz wody. 🙂

Edited by qbann
Link to comment
Share on other sites

 • SIMRAIL Team

Szanowny użytkowniku, na wstępie chciałbym pogratulować wytrwałości w pisaniu tak wielu pytań. Z racji tego, że nie jest ich kilkanaście (jak napisałeś na wstępie), a około 114 (i to w dodatku nienumerowanych 😞), odpowiedzi będą bardziej ogólnikowe. Gdyby pytań było mniej i były ponumerowane, można by się było odnieść łatwo do każdego z nich.

 • synchronizacja animacji z dźwiękiem - w zakresie małych prędkości tak*
 • smarowanie i czynności utrzymania/konserwacji parowozu - zdecydowanie nie przewidujemy póki co, stąd brak smarowania, obsługi dymnicy, popielnika czy grzebania w ruszcie
 • uszkadzanie lub niszczenie parowozu - co do zasady nie przewidujemy, skoro nie da się tego naprawić
 • praca paleniska - na chwilę obecną uśredniona, uwzględniająca ciąg powietrza, ilość węgla i bezwładność płomieni
 • praca kotła - co do zasady ujmowana współczynnikami, z bilansem energetycznym wody (ciepło z kotła i spalin, temperatury wody zasilającej, ubytek pary)
 • praca silnika - pulsacyjna w zakresie małych prędkości*, uwzględniająca zależność poboru pary od ciśnienia, otwarcia przepustnicy (i napełniania przewodu parowego),
 • spadek masy tendra na skutek poboru wody i węgla - tak
 • bezwładność wody w tendrze - nie, w kotle - w późniejszym etapie
 • palacz - będzie na pewno bot, który jakkolwiek będzie się troszczyć o kocioł; chciałbym też tryb ręczny (chociaż kłóci się to trochę z prowadzeniem parowozu i obserwacją przedpola jazdy) i tryb wspomagany, gdzie bot dostawałby pewne wskazówki od człowieka - ale tutaj jeszcze zobaczymy, na ile uda się to poskładać w jakiś sensowny i używalny sposób.

Generalnie dokładne informacje o pracy parowozów są ograniczone, nie mówiąc już o szczegółowych charakterystykach. Stąd staramy się jak najdokładniej oddać to, co jest jasne i dobrze opisane, nie dodając od siebie za dużo domysłów. No i nasza symulacja musi działać np. dla pełnego zakresu otwarć przepustnicy czy obniżonego ciśnienia kotłowego, a nie tylko dla pełnego otwarcia, ciśnienia nominalnego i węgla referencyjnego (jak jest pokazywane na wykresach).

* ograniczenia silnika i optymalizacja powodują brak możliwości przeprowadzania obliczeń w zadowalającej rozdzielczości, aby przy dużych prędkościach prowadzić obliczenia w sposób pulsacyjny i otrzymywać przy tym sensowne wyniki. Już przy prędkościach w okolicy 1-2 obrotów na sekundę część efektów audiowizualnych przestaje być aż tak dostrzegalna z powodu ograniczeń percepcji człowieka (np. różne opóźnienie zmysłu wzroku i słuchu).

Nie wszystko będziemy symulować, ale pamiętajmy, że to jest gra komputerowa o pociągach, która musi płynnie chodzić na wielu urządzeniach. W przeciwieństwie do ustawień graficznych, fizyka jest jedna i taka sama dla wszystkich. Na wszystkie obliczenia, wykonywane w czasie rzeczywistym co każdą renderowaną klatkę, mamy jakieś 16 milisekud wraz z przygotowaniem całej grafiki i w związku z tym musimy iść na kompromisy w imię zachowania odpowiedniej wydajności. Same obliczenia pracy cylindra w pierwszej wersji zajmowały po kilka ms na stronę cylindra, co było wybitnie nieakcepotwalne.

Nie jest to również symulator uszkadzania parowozu, ani wielozakresowy symulator mechaniki płynów powietrze+spaliny+mieszanka parowo-wodna, co na pierwszy rzut oka sugeruje część z Twoich propozycji (np. sytuacja hamowania przeciwparą powoduje wpuszczanie brudnego powietrza do kotła, co kompletnie zabiłoby algorytmy obliczeń pracy kotła. Mam nadzieję, że mimo to będziesz zadowolony z efektów naszej pracy. Do tematu częściowo wrócimy w okresie testów, gdy fizyka będzie w miarę kompletna i będzie można na chłodno ustalić, co faktycznie jest konieczne, a co fajnie byłoby dodać, ale nie jest konieczne. W miarę dodawania kolejnych pojazdów na pewno będziemy też zwiększać szczegółowość fizyki na tyle, na ile nie będzie to zabijać ani grywalności, ani wydajności.

 • Like 17
 • Thanks 3
Link to comment
Share on other sites

A mam takie pytanko przyboczne, ale tak samo dogłębne. 

Czy w przypadku EN57 będzie odwzorowane porządne szarpnięcie po ustawieniu pierwszej pozycji? Zarówno przy ruszaniu jak i przy jeździe z małą prędkością np. podczas czołgania się do pierwszego semafora SBL 20 km/h i co chwilę ustawianiu przetoku i zera? Oraz czy sam fakt tego szarpnięcia będzie zależał od stopnia przyhamowania jednostki (jak to czasami maszyniści czynią, aby zminimalizować szarpnięcie)? Jakby nie było EN57 słynie z tego szarpnięcia. Jeśli go nie ma, to tak jakby nie był to EN57. 

 • I agree 1
Link to comment
Share on other sites

 • SIMRAIL Team

Ja od razu dodam, że Elf bez blokujących się stopni i samoczynnych resetów to jakby nie był Elf, a Traxx bez nagłego szarpania i wołania "ZAKŁÓCENIE. ZAKŁÓCENIE. ZAKŁÓCENIE." to jakby nie był Traxx - a to szarpnięcie kiedy nagle z zadanych 150kN robi się 0, a na haku jest 2500t beczek z paliwem płynnym jest zdecydowanie mocniejsze, niż cokolwiek co potrafi EN57.

Pamiętajcie, że to gra symulacyjna. W Early Access. Nie mamy tu możliwości zasymulowania bujania, szarpania, zapachów i - jak ktoś to trafnie ujął - polizania nastawnika. Na tyle na ile to możliwe chłopaki starają się jakoś wymyślić to kiblowe szarpnięcie, ale efekt może nie być tak spektakularny jak na żywej jednostce. I może nie być  wcale obecny przy pierwszym pojawieniu się modelu w grze.

 • Like 3
 • I agree 4
Link to comment
Share on other sites

No tak, ale pierdoły pierdołami, a fizyka ruchu fizyką ruchu. Idąc tym tropem można by chcieć większość tych rzeczy, które zaproponował Autor wątku w przypadku parowozu, nawet z poborem pary w słoik. A w przypadku EN57 trzaskania drzwiami służbowymi po odjeździe i sprzedawania biletów przez kierownika, albo zacinaniem się wału (w nawiązaniu do resetów Elfa)... 

Szarpanie czy w ogóle oddziaływanie pojazdu na pojazd to już najczystsza fizyka ruchu pojazdów kolejowych. Bez niej tak naprawdę nie ma jakiegokolwiek wyższego odwzorowania zachowania składu pojazdów szynowych. Można by się pokusić, iż można pominąć ten aspekt w przypadku tramwajów i nowoczesnych EZT, ale też do pewnego stopnia. Na przykład przy jeździe ukrotnionej dwóch nowoczesnych EZT już wypadałoby wziąć pod uwagę wpływ obu wieloczłonów na siebie (ale i tak nadal oczywiście w ograniczonym stopniu). Idąc dalej, bez tej fizyki nie ma żadnej różnicy pomiędzy Pendolino a EP07 ze składem, czy też pociągiem pasażerskim a towarowym, oprócz oczywiście masy i samej charakterystyki trakcyjnej pojazdu z napędem. Nawet jeśli w SimRail pojazdy mają jakąś tam fizykę wzajemnego oddziaływania na siebie (chociaż nie odczułem tego), to kwestia szarpania powinna bezpośrednio podlegać tej fizyce. Czy to szarpania z powodu rozruchu EN57, czy to wywalenia WSa, czy też powyżej opisanej obsługi Traxxa. Nikt nie oczekuje, że wpływ na stopień tego szarpnięcia będzie miała ciesz znajdująca się w beczkach. Ale, że zależeć będzie od siły, które szarpnięcie powoduje już tak, bo sama zasada opisywanego zjawiska z definicji zawiera w sobie tę właśnie wielkość fizyczną.

Generalnie parowóz bez tego: 

W dniu 28.03.2023 o 21:34, green all the way napisał(a):

- czy „czuć” okresową zmianę siły napędowej?

(wykorzystując kultowy już w tym wątku tekst) to nie jest parowóz 🙂 Trochę zagrałem tym EN57, żeby wydobyć informację o samej fizyce ruchu w SimRail, bo jak wiemy w kwestii ruchu parowozu to właśnie odróżnia w zasadniczym stopniu trakcję parową od elektrycznej, spalinowej względnie hybrydowej, czy tam wodorowej. No i oczywiście, co kluczowe, to również wpływa na zachowanie samego składu poprzez okresowe szarpanie. To już jest dużo większy kokos do rozłupania niż szarpnięcie EN57 lub jakiekolwiek inne szarpnięcie. Dlatego osobiście uważam, że parowóz to czysta zagrywka marketingowa, a sam parowóz nie będzie się różnił niczym co można było mieć już w 2006 roku poprzez Trainz, czyli prowadzenie pociągu jak każdą inną lokomotywą. Kolejki PIKO też modele, też są ładne, ale tylko tyle. 

Z tego co kojarzę to w MaSzynie wagony jednak potrafią się banglać wzajemnie o siebie, czyli jakaś tam fizyka jest. Pomijając kwestię, że tam wszystko co ma napęd jest zakamuflowaną mniej lub bardziej EU07, więc prawdopodobnie nigdy nie będzie tam dobrego spalinowozu, szynobusu, a tym bardziej parowozu. Dzisiaj najlepiej sprzedałaby się dobra symulacja polskich spalinowozów i szynobusów. Naprawdę parowóz można było zostawić nawet nie na deser, tylko na kolację.  

Edited by en57
 • I agree 1
Link to comment
Share on other sites

Ja to jestem ciekaw, jak Wy chcecie żeby realnie wyglądało to szarpnięcie w grze? 10 lat jeździłem EN57 i no wydaje mi się, że to trzeba po prostu poczuć... chocby jak Ci głowa odskakuje. Jak to zrobić w grze? Wskazówka prędkościomierza ma nagle skoczyć z 0 do 5 km/h czy obraz "zaklatkować? Rozumiem gdybyśmy mówili o symulatorze spiętym ze stanowiskiem z siłownikami itd itp. Ale przeciętny randomowy PC z monitorem?

Link to comment
Share on other sites

32 minuty temu, MichuZ napisał(a):

chocby jak Ci głowa odskakuje. Jak to zrobić w grze?

Tak samo jak każdą inną bezwładność - ruch kamery. Tak jak w przypadku hamowania. To jest nic nowego. 

 

34 minuty temu, MichuZ napisał(a):

Wskazówka prędkościomierza ma nagle skoczyć z 0 do 5 km/h

Na Haslerach i tak to nie robi wrażenia 🙃

Ale to już jest kwestia wywołania u gracza efektu szarpnięcia. Tylko najpierw trzeba to szarpnięcie faktycznie zasymulować. 

Link to comment
Share on other sites

5 godzin temu, en57 napisał(a):

kojarzę to w MaSzynie wagony jednak potrafią się banglać wzajemnie o siebie, czyli jakaś tam fizyka jest.

W SimRail też jest. Czuć to np. w Dragonie. Przyhamuj krótko lecz gwałtownie lokiem i zaraz potem włącz tempomat na prędkość, którą aktualnie będziesz miał. Zobaczysz jak prąd będzie falował. Z resztą wybitnie to także widać na filmiku do błędu, który zgłosiłem tu:

 

Link to comment
Share on other sites

59 minut temu, qbann napisał(a):

W SimRail też jest. Czuć to np. w Dragonie. Przyhamuj krótko lecz gwałtownie lokiem i zaraz potem włącz tempomat na prędkość, którą aktualnie będziesz miał. Zobaczysz jak prąd będzie falował. Z resztą wybitnie to także widać na filmiku do błędu, który zgłosiłem tu:

No ja to na tym filmie właśnie widzę, że praktycznie tego nie ma. W innym przypadku bufory nie wchodziłyby w siebie 🙂 Jakby połączenie wagonów i bufory były z gumy to wtedy i owszem. 😂

-----

EDIT: No dobra. Jest to zasymulowane, nawet całkiem ładnie.

To nie rozumiem jaki jest problem z efektem szarpnięcia w EN57. Skokowy wzrost prądu sam z siebie powoduje  szarpnięcie. Tylko dodać dźwięk. Tak samo z jazdą parowozem. Parowóz przecież robi dokładnie to samo co ja na tym filmie, tylko parowóz szarpie słabiej i oscylacyjnie. Tylko pod parowóz już trzeba to wprowadzić...

 

Edited by en57
 • I agree 2
Link to comment
Share on other sites

26 minut temu, en57 napisał(a):

jakby połączenie wagonów i bufory były z gumy to wtedy i owszem.

Owszem, bufory nie są animowane. Za to przewody już tak  🙂 Ale to nie jedyne uproszczenia modeli. Wózki też nie mają ruchomych elementów zawieszenia. Np. przy bujaniu w Pendo to wygląda słabo. Ale mniejsza z tym. 

To oddziaływanie między wagonami faktycznie wygląda nienaturalnie. Ale skrajne siły zadziałały. W praktyce (bez błędu, który raportowałem) to zjawiska takiej skali, nie wystąpią.

Edited by qbann
Link to comment
Share on other sites

14 minut temu, qbann napisał(a):

Ale to nie jedyne uproszczenia modeli. Wózki też nie mają ruchomych elementów zawieszenia. Np. przy bujaniu w Pendo to wygląda słabo. Ale mniejsza z tym. 

No to już tak, szczegóły szczegółów. Symulatory pojazdów drogowych są tyle do przodu, że tam wszystko jest pochowane. Tylko kolej taka wieczna prowizorka, wszystko na wierzchu trzyma 😄 Prawda jest taka, że w tego typu symulatorach główną rolę odgrywa praca kamery. Tak jak z początku była ta kwestia siódemki płynącej do Szwecji na wzburzonym Bałtyku. Osobiście z tego co znam, OMSI miało najlepszą pracę kamery. Zarówno w pionie (zawieszenie) jak i poziomie (szarpanie i bujanie, a w przypadku pojazdów szynowych w grę wchodzi również wężykowanie). Nawet był taki czas, że honorem dla twórcy mapy było robienie łat w drodze, albo dziur, żeby tą pracę kamery w pionie odwzorować. W SimRail jest pionowa praca kamery na rozjazdach co się chwali. Ale to chyba tyle. 

Edited by en57
Link to comment
Share on other sites

3 minuty temu, en57 napisał(a):

W SimRail jest pionowa praca kamery na rozjazdach co się chwali

Pudło niby też się delikatnie buja do góry i w dół, co widać na kamerze zewnętrznej. Ale poza tym, pudło wydaje się zupełnie sztywne. Nie liczę tego bujania jak na morzu- swoją drogą dziwne, że to bujanie pojawia się przy jeździe prostym kawałkiem toru (i dużej prędkości) a już taka zmiana kierunku na rozjeździe zdaje się nie robić na pociągu żadnego wrażenia.

Link to comment
Share on other sites

8 minut temu, en57 napisał(a):

Symulatory pojazdów drogowych są tyle do przodu, że tam wszystko jest pochowane

Do czasu. Nie wiem czy widziałeś Dirt Rally 2. Pracę zawieszenie widać świetnie (a to nie jest jakiś nawiedzony Beam NG). Zwłaszcza McPherson ładnie pracuje, jak błotnik rozwalisz. 😄 Ale zbaczamy z tematu

10 minut temu, en57 napisał(a):

W SimRail jest pionowa praca kamery na rozjazdach co się chwali. Ale to chyba tyle. 

Tak, to się rzuca w oczy. Pion i przód/tył - na fotelu i chyba w wagonach. W bok jak skała. Co ciekawe, jeśli wstaniesz z fotela, to już się kamera kiwa na boki. Ale też jakoś cyklicznie, a nie w ramach fizyki. No cóż, zobaczymy. Może się uda autorom grę na tyle zoptymalizować, że znajdzie się przestrzeń na wykorzystanie zaoszczędzonej mocy na lepszą fizykę? A może dodadzą przełącznik/i w konfiguracji, dla zamożnych? 😉 

Link to comment
Share on other sites

12 minut temu, mluczak.kutno napisał(a):

a już taka zmiana kierunku na rozjeździe zdaje się nie robić na pociągu żadnego wrażenia.

To prawda. W dodatku, wydaje mi się, że jednak na rozjazdach/łukach tarcie sporo większe, ale tego jakoś w grze nie uświadczysz. Poza tym wybieg pociągu wydaje mi się zbyt duży (kiedyś przejechałem chyba grubo ponad kilka kilometrów z prędkością równo 120, z zerowym napędem). Wiadomo, że są zjazdy, ale aż takie?  Tak, czy inaczej tu trzeba oka maszynisty, a nie amatora, jak ja. 😉

Link to comment
Share on other sites

Też jestem amatorem, jedyne doświadczenie z prowadzeniem pociągu to Maszyna 🙂  Dlatego fajnie byłoby poczytać jakiegoś praktyka (albo najlepiej kilku), co oni myślą o fizyce. Dla mnie np. hamowanie Dragonem wygląda trochę jak hamowanie autem. Jak na mój gust, hamulec łapie bardzo szybko i równie szybko luzuje. No i czy zauważyliście, żeby deszcz miał jakiś wpływ na prowadzenie pociągu?

Link to comment
Share on other sites

4 minuty temu, mluczak.kutno napisał(a):

No i czy zauważyliście, żeby deszcz miał jakiś wpływ na prowadzenie pociągu?

tak, trzeba włączyć wycieraczki 😄 Ale serio, to nie zauważyłem. Myślę, że przyjdzie z czasem.

PS Hamowanie nagłe sprawdzałem w osobowych, no i generalnie mieści się w dolnej granicy, o jakiej czytałem (~600 m ze 120 km/h). Na mokro jeszcze próby nie robiłem. 🙂

Link to comment
Share on other sites

Generalnie w nowoczesnych pojazdach maszynista zupełnie inaczej odczuwa wszelkiego rodzaju niepożądane ruchy, szczególnie pionowe. Z bardzo prostego powodu. Ma taki fotel, że tron Karola przy tym wymięka. Można to nawet nazwać usprężynowaniem trzeciego stopnia (nadwozie-człowiek). 

EN57/EU07, a szczególnie Ty2 to zupełnie inny świat. 

Edited by en57
Link to comment
Share on other sites

23 godziny temu, GoppelPL napisał(a):

(...)

Pamiętajcie, że to gra symulacyjna. W Early Access. Nie mamy tu możliwości zasymulowania bujania, szarpania, zapachów i - jak ktoś to trafnie ujął - polizania nastawnika. Na tyle na ile to możliwe chłopaki starają się jakoś wymyślić to kiblowe szarpnięcie, ale efekt może nie być tak spektakularny jak na żywej jednostce. I może nie być  wcale obecny przy pierwszym pojawieniu się modelu w grze.

Skoro nie można zasymulować "kiblowego" szarpnięcia, to niech chociaż będzie wyraźny dźwięk tego szarpnięcia.

Link to comment
Share on other sites

 • SIMRAIL Team
W dniu 30.03.2023 o 11:20, GoppelPL napisał(a):

chłopaki starają się jakoś wymyślić to kiblowe szarpnięcie, ale efekt może nie być tak spektakularny jak na żywej jednostce. I może nie być  wcale obecny przy pierwszym pojawieniu się modelu w grze.

 

Link to comment
Share on other sites

 

Faktycznie, punkty mogłem ponumerować – dodam to w wolnej chwili (TM).

 

Dziękuję za policzenie, jakoś mi się łatwo pisało, a to dlatego że pierwszy post wynika z mojego niespełnionego (jeszcze) marzenia aby zrobić (albo pomóc w zrobieniu) właśnie najwierniejszy rzeczywistości symulator parowozu. I w tymże właśnie celu mam pozbierane w zakamarkach dysku różne materiały, sensowne wycinki przekopiowane, trochę fizycznych książek traktujących o parowozach (nawet takich okraszonych, niemalże zalanych matematyką), itd. Jeśli Zespół będzie zainteresowany, mogę się podzielić.

 

Bardzo mi się spodobało to co zobaczyłem od strony graficznej na FB – widać przywiązanie do detali, dlatego też napisałem (pewnie niekompletną) listę sugestii/pytań tak aby trochę przyłożyć rękę do projektu.

 

Wiem że robicie produkt komercyjny, a biznes ma swoje prawa. Sam jestem programistą i czasami chciało by się robić coś innego niż PO wymaga, ale wiem skąd się biorą pieniądze. Ale, jako że akurat na forum jestem „po pracy”, popuściłem wodze fantazji. Wiem że nie wszystko da się zrobić, nie wszystko da się zrobić od ręki, część będzie niezrealizowana. Ale a nuż coś zostanie.

 

W dniu 29.03.2023 o 16:58, Królik Uszasty napisał(a):

No i nasza symulacja musi działać np. dla pełnego zakresu otwarć przepustnicy czy obniżonego ciśnienia kotłowego, a nie tylko dla pełnego otwarcia, ciśnienia nominalnego i węgla referencyjnego (jak jest pokazywane na wykresach).

Pełna zgoda. Ja tylko sugerowałem aby owe wykresy zebrane z praktyki użyć jako test walidacyjny całego modelu. Po skończeniu wszystkich elementów i ich zintegrowaniu, puścić taki model dla identycznych warunków początkowych jak na wykresie i sprawdzić czy obliczenia pokrywają się z wykresem (siły, prędkości, zużycia pary, itp.)

 

W dniu 29.03.2023 o 16:58, Królik Uszasty napisał(a):

(np. różne opóźnienie zmysłu wzroku i słuchu).

A tak swoją drogą, to bardzo fajny temat – akurat w parowozach idealnie widać różnicę w prędkości światła i dźwięku – gwizd lokomotywy będącej w sporej odległości od obserwatora najpierw widać pióropuszem pary a dopiero potem słychać.

 

W dniu 29.03.2023 o 16:58, Królik Uszasty napisał(a):

Na wszystkie obliczenia, wykonywane w czasie rzeczywistym co każdą renderowaną klatkę, mamy jakieś 16 milisekud wraz z przygotowaniem całej grafiki i w związku z tym musimy iść na kompromisy w imię zachowania odpowiedniej wydajności.

Zgoda. Ale jak czytałem forum i widziałem co za sprzęty mają ludzie grający w SimRail, to ogólnie nie ma się tam czego wstydzić. Przepraszam za truizmy, ale:

- symulacja może chodzić oddzielnie i w swoim tempie, a być tylko synchronizowana z wyświetlaniem na checkpointach.

- same procesory obecnie są wielordzeniowe, można dedykować obliczenia fizyki dla jednego albo nawet kilku rdzeni, tak multiprocessing jest podatny na problemy, ale może klarowny interface w postaci np. message passing (ot chociażby UDP via localhost) – wysyłam stan kontrolek do podsystemu symulującego co ramkę wizualną, albo on-change; a w drugą stronę co ramkę otrzymuję stan istotnych wizualnie elementów. Od razu w bonusie decoupling fizyki od symulacji przez co można łatwiej testować automatycznie

- GPU oprócz renderowania grafiki też może pomóc w obliczeniach, CUDA robi 😉

- można użyć obliczeń stałoprzecinkowych w szerokim zakresie zastosowań, co jest szybsze niż na floatach

- niektóre rzeczy można stablicować, aby ich nie liczyć, nawet Taylorem w runtime – np. funkcje trygonometryczne (a korzystając z ich własności, wystarczy stablicować ¼ lub ½ okresu, resztę można trywialnie wyznaczyć)

 

W dniu 29.03.2023 o 16:58, Królik Uszasty napisał(a):

Same obliczenia pracy cylindra w pierwszej wersji zajmowały po kilka ms na stronę cylindra, co było wybitnie nieakcepotwalne.

Interesujące. Bardzo długo. Ale bez większych szczegółów więcej nie umiem napisać 🙂

 

Wydaje mi się, że mechanizm napędowy można zamodelować wyłącznie na poziomie kinematycznym (w znaczeniu robotycznym, nie ogólnofizycznym – nie ma tam elementów których położenia trzeba byłoby wyliczać w zależności od innych elementów, tam po prostu nie ma aż tyle stopni swobody), aby od razu było go ładnie widać. Jego stan opisuje wyłącznie jego kinematyka prosta (zależna od modelu parowozu, czyli niezmienna w czasie dla konkretnego) oraz kąt obrotu koła napędzanego i ustawienie stopnia napełnienia.

Wymaga to trochę obliczeń i przygotowań ale potem w runtime powinno śmigać.

Mając model mechanizmu napędowego od razu dostajemy rzeczy które są istotne: położenia suwaka i tłoka. Dzięki temu od razu wiadomo jakie są aktualne przekroje wlotowe i wylotowe suwaka z obu stron cylindra, oraz jak siła z cylindra rozkłada się na prędkość postępową i styczną. Oczywiście wypadałoby dodać trochę dynamiki fizycznej – masy, momenty bezwładności, ale to dalej jest nieskomplikowane.

 

Potem niestety wchodzi już kwestia szczegółowości symulacji zachowań pary. Na pierwszy ogień można by zastosować tablice pary i wody i na tej podstawie stworzyć przyzwoicie zachowujący się model rozprężania.

 

W dniu 29.03.2023 o 16:58, Królik Uszasty napisał(a):

Nie jest to również symulator uszkadzania parowozu, ani wielozakresowy symulator mechaniki płynów powietrze+spaliny+mieszanka parowo-wodna

Tak wiem, dlatego już na początku napisałem że parowóz jest bardzo, bardzo trudny do zamodelowania. To nie elektrowóz.

 

Symulacja fizycznych obiektów kolejowych, na ogół da się przedstawić jako układ równań różniczkowych pierwszego rzędu. Tak bardzo wielu równań, ale bez jakiegoś nadmiernego przeplatania. Już wyjaśniam – da się wyodrębnić elementy i podsystemy, które są mocno zintegrowane ze sobą wewnętrznie, ale z zewnątrz posiadają już prosty interfejs.

 

A jakby dobrze przekształcić równania aby uzyskać dX/dt=F(X)+G(U) [X – wektor stanów modelu, U – wektor sterowań/oddziaływań, F,G funkcje], to wystarczy mieć bardzo szybki i sprawny algorytm do numerycznego całkowania dla sparse (jakoś nie pasuje mi tu „rzadki”) array.

 

W przypadku elektrowozu, dla przyzwoitego stopnia szczegółowości, na oko wystarczy zintegrowanie SPICE z jego transient analysis i zmuszenie jego do pracy w trybie ciągłym (hipoteza, nie testowałem).

 

Sam SPICE (będąc pierwotnie symulatorem układów elektronicznych), z racji tego że implementuje obsługę bardzo wielu ciekawych elementów:

- liniowy rezystor I = U/R

- kondensator I = C dU/dt

- indukcyjność I = 1/L \int U dt

- linear (voltage|current)-controlled (voltage|current) source

- non-linear dependent source

 

Dzięki wspomnianemu szerokiemu zakresowi operatorów, można używać SPICE do modelowania nie tylko stricte układów elektrycznych. W pewnym zakresie można także mieć termiczne, mechaniczne i hydrauliczne.

 

Na tej podstawie można zacząć metodą od szczegółu do ogółu modelować najpierw małe elementy składowe, np.:

- żarówki, model elektro-termiczny. Wejście: napięcie, wyjście: temperatura włókna, którą można przy użyciu modelu ciała doskonale czarnego zamienić w barwę, oraz opcjonalnie sumaryczna energia wypromieniowana (=moc pobierana). Pośrodku zmienna rezystancja zależna od temperatury włókna oraz model wypromieniowania energii do otoczenia proporcjonalny do T^4 (Prawo Stefana-Boltzmanna). Od razu w gratisie dostaniemy in-rush current, rozgrzanie i studzenie z prawidłowymi barwami (Prawo Plancka);

- silnik elektryczny, model elektro-mechaniczny. Wejście: napięcie, wyjście: moment obrotowy, w gratisie dostajemy poprawne energetycznie zachowanie że silnik mało obciążony pobiera mniej energii niż silnik bardziej obciążony;

- przekaźnik. Wejście: napięcie, w środku trigger oczekujący odpowiedniego prądu=> strumienia magnetycznego, potem przelot styków, przywarcie, zmiana induktancji cewki, delikatna histereza, wyjście: stan styków oraz bocznym kanałem (np. event) fakt zmiany stanu – aby np. puścić dźwięk „klik”;

- itd.

 

Są oczywiście rzeczy których nie da się oblec w SPICE, ale dla takich przypadków można zaprząc ogólny algorytm całkowania.

 

Wiem, że delikatnie zasugerowałem prawie pełny CFD wspominając o falowaniu wody w kotle i w tendrze. Widzę że spotkało się to ze zrozumieniem 🙂

 

W dniu 29.03.2023 o 16:58, Królik Uszasty napisał(a):

Mam nadzieję, że mimo to będziesz zadowolony z efektów naszej pracy.

Ja już jestem zadowolony. Ciekawi mnie jak będzie ów parowóz zasymulowany. Niestety nie mam żadnego doświadczenia z pierwszej ręki więc nie będę umiał porównać, wiem jedynie to co wyczytałem w starych książkach. Czekam z cierpliwością.

Edited by green all the way
Link to comment
Share on other sites

 • 9 months later...

Dodam takie spostrzeżenie z derail valley odnośnie parowozów w symulacji:

Prowadzenie składu i jednoczesna obsługa zaworów i paleniska jest strasznie trudna. Dodanie parowozu do gry albo potrzebowałoby opcji obsługi w dwie osoby i/lub opcję automatyzacji obsługi wody/węgla, żeby bezpiecznie prowadzić skład, a nie ominąć semafor bo palenisko gaśnie.

 • I agree 3
Link to comment
Share on other sites

 • SIMRAIL Team

Będzie możliwość włączenia automatycznego palacza i skupienia się na jeździe. Rozważamy też odwrotną opcję - możliwość włączenia automatycznego maszynisty i własnoręczne łopatowanie węgla 🙂

 • Like 8
 • Haha 1
 • I agree 1
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

 

W oparciu o widoczny model Ty2, dostępny w lokomotywowni, chciałem opisać kilka uwag i sugestii, aby zwiększyć szanse na dobry efekt końcowy.

Po pierwsze i najważniejsze – bardzo ładnie i szczegółowo zamodelowane. Model wizualnie jest śliczny i jeśli SimRail zostanie wydany w wersji VR, to dla teigreka specjalnie kupię sprzęt VR 🙂


Poniżej lista uwag i sugestii (tym razem ponumerowana :D) – załączone pliki mają numerację nawiązującą do punktu do którego się odnoszą.


1. Stan stawidła nie jest pokazany na zewnątrz, gdzie zawsze położenie jest jak dla napełnienia 0.

2. Niepełne teksty przy zadaniu utrzymania ciśnienia kotłowego.

3. Źle opisane wstrząsanie rusztu jako klapy popielnika przód i tył – one dlatego mają takie blokady (też narysowane, w stanie odblokowanym – na pionowo), aby nie przestawić tego przypadkiem podczas jazdy.

4. Stawidło kręci się pomimo blokady (wizualnie przez kołek).

5. Ładnie analogowo kręcą się pokrętła zaworów po lewej. Mam nadzieję, że zostały oprogramowane jako regulowane dławienie dopływu pary do odpowiedniego odbiornika końcowego.

6. Zawory zakręca się w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara), a nie w lewo jak obecnie. https://youtu.be/wp3SVXPUlX8?t=280

7. Sugeruję płynną zamianę w tooltipie stanu „off-on”. Zamiast nagłego szary-zielony, na stopniowy – tym bardziej zielony, im bardziej otwarty zawór (ale bez explicite progress bara). Dźwięk związany z tą obecnie cyfrową zmianą stanu (jakby klikanie przekaźnika) też nie jest na miejscu. Jeśli jest potrzeba na efekty akustyczne, to np. można dodać losowe piski przy obracaniu dłużej nieużywanych pokręteł.

8. Zawór od ogrzewania pociągu powinien być bardziej analogowy – bo wpływa na dławienie ciśnienia kotłowego przed wpuszczenie do przewodu ogrzewczego. https://youtu.be/wp3SVXPUlX8?t=280

9. Brak czerwonych kresek na manometrach kotłowych. A pewnie były też rysowane na manometrach od hamulca.


10. Lewe dolne pokrętło pod obieralnicą pary nie jest opisane.

11. Zawór od sprężarki (po prawej stronie) jest wybitnie cyfrowy, przełączalny – można poprawić tak aby był ładnie analogowy jak te z lewej.

12. Inżektor maszynisty (Nathana) – Dwa pokrętła nie są opisane, a jest to zawór dopływowy wody – (bliżej tendra), oraz blokowanie przelewu (bliżej komina). Oba te zawory są wymagane do funkcjonowania – cytat poniżej, a przez to inżektor nie do końca funkcjonalnie działa. Jako że jest to inżektor niessący, przeto umieszczony poniżej dna tendra, to po zamknięciu zaworu parowego, woda by się wylewała grawitacyjnie. Dlatego po zakończeniu zasilania należy zamknąć też przynajmniej zawór zasilania wody.
Cytując za „Podręcznik maszynisty parowozowego” T. Neumanna, str 313: „Aby uruchomić inżektor, trzeba otworzyć zawór wodny 7 za pomocą drążka 9 oraz zawór przelewowy 5. […] Następnie otwiera się zawór parowy, umieszczony w budce maszynisty;”

13. Nie funkcjonujące (ale obecne) zawory do zakrapiania popielnika i dymnicy – z położenia rurek: skrajny prawy to dymnica, skrajny lewy to popielnik, środkowy do węża do polewania węgla. Widać dobrze na kadrze https://youtu.be/wp3SVXPUlX8?t=506 a samo polewanie https://youtu.be/wp3SVXPUlX8?t=1153

14. Nie funkcjonujący (ale obecny graficznie) odluźniacz hamulca.

15. Nie opisane i nie działające 2 pokrętła przy podłodze, obok nóg palacza.


16. Czy piasek zostaje na torach, tak jak sugerowane w https://youtu.be/wp3SVXPUlX8?t=126

17. Czy da się przeprowadzić próbę szczelności jak w https://youtu.be/wp3SVXPUlX8?t=184 (ekstras)

18. Czy wirtualny palacz przekazuje zauważone znaki i sygnały, tak jak na filmie https://youtu.be/wp3SVXPUlX8?t=598  

19. Czy wirtualny palacz sam zamyka i otwiera klapy popielnika oraz zakrapia popielnik? https://youtu.be/wp3SVXPUlX8?t=762 i https://youtu.be/wp3SVXPUlX8?t=900

20. Brakuje łopaty, jeśli wirtualny palacz jest wyłączony (kliknięciem na jego fotel)

21. Brak urządzenia wskazującego poziom wody w tendrze, nie widać też poziomu węgla.

22. Brak oznaczenia najniższego dopuszczalnego poziomu wody w kotle.

23. Brak tabliczki kotłowej i oznaczenia Vmax

24. Bardzo przydały by się skośne pasy za rurkami wodowskazów, aby odróżnić stan cały pełny od cały pusty. Widać na kadrze https://youtu.be/wp3SVXPUlX8?t=397 i https://youtu.be/wp3SVXPUlX8?t=708 Bardzo słabo widać poziom wody.

25. Niefunkcjonalne kurki przy wodowskazach – nie można ich przedmuchać. https://youtu.be/wp3SVXPUlX8?t=989

26. Aż się prosi o działający odwadniacz zbiorników powietrza oraz sterowanie hamulcem w tendrze (ładnie wszystko narysowane, ale nie funkcjonalne)


27. Brak wejścia na podest – aby zakręcić zawory kotłowe inżektorów i wymusić obejście regulatora pracy sprężarki.

28. Brak wejścia na kocioł – aby zakręcić główny zawór odbieralnicy pary 🙂


29. Sceneria – dobrze byłoby dodać lokomotywownie z obrotnicami, aby twórcy scenariuszy mogli robić zmianę czoła i dalej jechać kominem do przodu. A później może nawet obrządzanie parowozu… 🙂

30. Nie można otworzyć klap zamykających wlew wody do tendra. Problem, bo parowozy bez tendra kondensacyjnego mają zasięg około 150km

31. Poproszę jeszcze raz o skróty klawiszowe, aby się wychylić przez okno – w celu lepszej obserwacji szlaku. (W Derail Valley są to Q i E).

 

 

02.jpg

03.jpg

04.jpg

09.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

20.jpg

24.jpg

 • Like 4
 • Haha 1
 • Thanks 2
 • I agree 1
Link to comment
Share on other sites

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
 • Our servers

  • Drivers | Maszyniści Drivers | Maszyniści
   • PL2
   • pl2
   • 3 / 80
     • Percentage filling 4%
     • Most players 103
   • PL3
   • pl3
   • 0 / 80
     • Percentage filling 0%
     • Most players 78
   • PL4
   • pl4
   • 0 / 80
     • Percentage filling 0%
     • Most players 87
   • PL8
   • pl8
   • 0 / 60
     • Percentage filling 0%
     • Most players 84
   • EN1
   • en1
   • 2 / 75
     • Percentage filling 3%
     • Most players 81
   • EN2
   • en2
   • 0 / 89
     • Percentage filling 0%
     • Most players 60
   • EN3
   • en3
   • 1 / 82
     • Percentage filling 1%
     • Most players 60
   • DE1
   • de1
   • 0 / 79
     • Percentage filling 0%
     • Most players 87
   • DE3
   • de3
   • 1 / 79
     • Percentage filling 1%
     • Most players 67
   • DE4
   • de4
   • 0 / 82
     • Percentage filling 0%
     • Most players 65
   • FR1
   • fr1
   • 0 / 80
     • Percentage filling 0%
     • Most players 49
   • UA1
   • ua1
   • 0 / 79
     • Percentage filling 0%
     • Most players 27
   • CN1
   • cn1
   • 0 / 82
     • Percentage filling 0%
     • Most players 28
   • CZ1
   • cz1
   • 1 / 81
     • Percentage filling 1%
     • Most players 61
   • ES1
   • es1
   • 0 / 79
     • Percentage filling 0%
     • Most players 23
  • Dispatchers | Dyżurni ruchu Dispatchers | Dyżurni ruchu
   • PL2
   • pl2
   • 3 / 34
     • Percentage filling 9%
     • Most players 34
   • PL3
   • pl3
   • 0 / 34
     • Percentage filling 0%
     • Most players 31
   • PL4
   • pl4
   • 1 / 34
     • Percentage filling 3%
     • Most players 34
   • PL8
   • pl8
   • 0 / 34
     • Percentage filling 0%
     • Most players 27
   • EN1
   • en1
   • 0 / 34
     • Percentage filling 0%
     • Most players 34
   • EN2
   • en2
   • 0 / 34
     • Percentage filling 0%
     • Most players 21
   • EN3
   • en3
   • 1 / 34
     • Percentage filling 3%
     • Most players 13
   • DE1
   • de1
   • 1 / 34
     • Percentage filling 3%
     • Most players 34
   • DE3
   • de3
   • 0 / 34
     • Percentage filling 0%
     • Most players 29
   • DE4
   • de4
   • 0 / 34
     • Percentage filling 0%
     • Most players 29
   • UA1
   • ua1
   • 1 / 34
     • Percentage filling 3%
     • Most players 17
   • FR1
   • fr1
   • 0 / 34
     • Percentage filling 0%
     • Most players 23
   • ES1
   • es1
   • 0 / 34
     • Percentage filling 0%
     • Most players 15
   • CZ1
   • cz1
   • 0 / 34
     • Percentage filling 0%
     • Most players 28
   • CN1
   • cn1
   • 0 / 34
     • Percentage filling 0%
     • Most players 19
  • 30 Total servers
  • 15 / 1697 Total players
  • 1% Filled servers
×
×
 • Create New...

Important Information

Terms of Use Privacy Policy