Jump to content

[Czech] Příručka k lokomotivě EU07 (strojvedoucí)


Recommended Posts

 

Český překlad příručky k lokomotivě EU07, který vychází z původního příspěvku od @Stele.

1. Ujistěte se, že jste v kabině A. Otevřete poklop na levé straně ovládacího panelu a zapněte baterii.1.jpg.a577481cc67b8d0c70b81f0f64b8af91.thumb.jpg.b6d6fb361b82361d4a768b2e64b9fbb8.jpg

2. Voltmetr baterie bude ukazovat napětí přibližně 90 V. Aktivuje se test SHP (automatické bezpečnostní brzdové zařízení).
Chcete-li ji použít, musíte otočit směrovou páku (modře zvýrazněno) do polohy vpřed nebo vzad a stisknout tlačítko bdělosti.

2.jpg.58fecbfe41d74c51c66de52db48f7a75.thumb.jpg.c9ac9ebbce39babb8197b4c9922d7ea3.jpg

3. Otočte klíčkem aktivace kabiny - doprava.3.jpg.cdde1727195fb84314180d46a6a0699b.thumb.jpg.25f67c1c4363d60a98760fa6d2fff2eb.jpg

4. Vypnutím baterií se aktivuje relé diferenciálu. Podržte tlačítko odblokování (modře zvýrazněno), dokud signální světlo nezhasne. Nefunguje-li, zkontrolujte, zda je ovládací kolo výkonu a páčka regulátoru šuntu v nulové poloze.4.jpg.50d753ff7d33755be2f7729a74e78895.thumb.jpg.629d550b72a0bd79eaae31496ac30663.jpg

5. Zvedněte pantografy (modře zvýrazněno). Vyčkejte, až se na voltmetru objeví napětí, přibližně 3 kV (žlutě zvýrazněno).
5.jpg.7505a111d6868a83c57d8a7afb9e8c9c.thumb.jpg.3a277dbf38be499f5858a6d4524c64e2.jpg

6. Zapněte hlavní vypínač (modře zvýrazněno). Pokud nefunguje, zkontrolujte, zda není aktivní žádné z relé přetížení a zda je tlak v hlavním potrubí vyšší, než 0,35 MPa.6.jpg.31fce3e5b7ba7d4a2ff22c4e57989760.thumb.jpg.995165b93efbb2bb4a1b8dfc7a3568fd.jpg

7. Zapněte konvertor (modře zvýrazněno). Vyčkejte, než se stabilizuje nabíjecí proud (žlutě zvýrazněno).7.jpg.c91b64b000dd9486bf4c823039948fb6.thumb.jpg.89ad5f60e6d57821dc7e91fc80e6b0b7.jpg

8. Zapněte kompresor (modře zvýrazněno). Vyčkejte, až se naplní hlavní nádrž. Sledujte pravý manometr..8.jpg.64b7150d94254d1e3dceafb54c8e5430.thumb.jpg.d2babf02ac6f5248aef2530bc92ea892.jpg

9. Zapněte radiostanici a zvolte požadovaný kanál.9.jpg.95521aae44073ea503893227fbb975c4.thumb.jpg.114ac3a5320bf1d904a2f29a48c2809a.jpg

10. Nastavte páku vlakové brzdy do polohy jízda nebo pro plnění. Podržte uvolňovací tlačítko (modře zvýrazněno vlevo), dokud tlak v hlavním potrubí nedosáhne 0,5 MPa. Sledujte středový manometr.

10.jpg.57044fd0fc497726270ffa2c5cdad157.thumb.jpg.3b123c647e663447df5b2e59148963dc.jpg

11.  Ujistěte se, že byly uvolněny ruční brzdy v obou kabinách. V okénku byste měli vidět žlutý štítek s nápisem "LUZ".11.jpg.09219a1e0e311aa91c09f97d2428487a.thumb.jpg.67ce0d67c704b7b7285248e3248e4576.jpg

12. Uvolněte lokomotivní brzdu (modře zvýrazněno). Počkejte, až tlak ve válcích klesne na 0 MPa.12.jpg.980ebfbd79f19e6865bf0de4c6d4da21.thumb.jpg.fc10a5ae20796b2670bfe85ce1e01312.jpg


13. Otočte ovládací kolo pohonu do polohy JEDNA. Vyčkejte na sepnutí brzdičů (modrá signální kontrolka zhasne) a uzavření rozběhových obvodů (oranžová signální kontrolka se rozsvítí a na ampérmetru se objeví proud).13.jpg.e599b0c0a43361a791dadf94a6027874.thumb.jpg.8aee80afb5050700251ab85ef21b2216.jpg

14. Co nejrychleji postupujte přes polohy startovacího odporu a snažte se jet na polohách 0, 28 i 43. Poté trakčními motory prochází celý proud. Dávejte pozor na ampérmetry (žlutě zvýrazněno) , abyste nepřekročili proud  600 A. Na ne-odporových polohách můžete zvýšit rychlost spuštěním šuntu pomocí posunovací rukojeti.14.jpg.2b05def75f89c065af43f273a2deed83.thumb.jpg.ce840a862eeff0bf7b7fe9ed0f269b65.jpg

15. Chcete-li brzdit, otočte ovládacím kolem i manévrovací rukojetí na nulu a přitáhněte rukojeť vlakové brzdy k sobě. Podle požadované brzdné síly upusťte tlak z hlavního potrubí 0,05-0,2 MPa. Sledujte prostřední manometr. Levý ukazuje pouze tlak v brzdových válcích lokomotivy.15.jpg.0a1a24954820e43ba1abf9e32ae96801.thumb.jpg.4bcaf009461f607c20bfe17355d4f12e.jpg

-----------------------------------------------------

Nejčastější poruchy lokomotivy

1. Zapnutý alarm/SHP. Stiskněte tlačítko bdělosti. Pokud se aktivují oba systémy současně, je třeba jej stisknout dvakrát. Při nedostatečné reakci na vizuální a zvukovou výstrahu se aktivuje nouzové brzdění. Pokud se podařilo snížit tlak v hlavním potrubí pod 0,35 MPa, musíte nastavit rukojeť provozní brzdy do polohy pro jízdu nebo plnění a držet uvolňovací tlačítko, dokud tlak nestoupne na 0,5 MPa.16.jpg.b01d8141a1f81174eb8f6fe254556891.thumb.jpg.14dfc5867d8e61284b1526c628158fa0.jpg

2. Relé přetížení trakčních motorů sepnuto. Pokud proud překročí 600 A, relé přetížení se sepne. Nastavte ovládací kolo a manévrovací rukojeť na nulu. Stiskněte tlačítko odblokování relé přetížení trakčních motorů. Červená signální kontrolka zhasne.

17.jpg.b7cd9b364e6ca8a7b760de9813a3b58e.thumb.jpg.7db5b5dd6d846597fa2772ca774dc774.jpg

3. Relé přetížení kompresoru sepnuto. Toto relé se sepne, když zapnete kompresor dříve, než se stabilizuje napájení konvertoru. Vypněte kompresor a konvertor. Odblokujte relé přetížení kompresoru. Zapněte konvertor. Počkejte, až se napětí stabilizuje. Zapněte kompresor.18.jpg.39347086d8e42f937ddc93fc9e007484.thumb.jpg.d73ea86e9d3958f9065c2738de538c48.jpg

 

Original post in English:

 

 

Edited by PapisCZE
Oprava obrázků
 • Like 1
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Jako překlad pěkný, ale u bodu č.6 mi nesedí jedna věc: Vypněte hlavní vypínač. 

Proč bys vypínal něco, co už je v základu po zapnutí baterií vypnuté? Hlavní vypínač se snad zapíná, ne? I z origo textu "Close main switch" se to dá považovat, jako "Zapněte hlavní vypínač", nikoliv jako jeho vypnutí, které dává smysl maximálně, pokud je mašina už nahozena. 

Link to comment
Share on other sites

40 minutes ago, Tatar said:

Jako překlad pěkný, ale u bodu č.6 mi nesedí jedna věc: Vypněte hlavní vypínač. 

Proč bys vypínal něco, co už je v základu po zapnutí baterií vypnuté? Hlavní vypínač se snad zapíná, ne? I z origo textu "Close main switch" se to dá považovat, jako "Zapněte hlavní vypínač", nikoliv jako jeho vypnutí, které dává smysl maximálně, pokud je mašina už nahozena. 

Ahoj, překládal jsem to téměř za pochodu, díky. Opravím

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...
 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
 • Our servers

  • Drivers | Maszyniści Drivers | Maszyniści
   • PL2
   • pl2
   • 39 / 79
     • Percentage filling 49%
     • Most players 103
   • PL3
   • pl3
   • 1 / 76
     • Percentage filling 1%
     • Most players 76
   • PL4
   • pl4
   • 9 / 79
     • Percentage filling 11%
     • Most players 84
   • PL8
   • pl8
   • 1 / 30
     • Percentage filling 3%
     • Most players 84
   • EN1
   • en1
   • 11 / 82
     • Percentage filling 13%
     • Most players 81
   • EN2
   • en2
   • 0 / 76
     • Percentage filling 0%
     • Most players 60
   • EN3
   • en3
   • 0 / 43
     • Percentage filling 0%
     • Most players 60
   • DE1
   • de1
   • 16 / 77
     • Percentage filling 21%
     • Most players 87
   • DE3
   • de3
   • 3 / 78
     • Percentage filling 4%
     • Most players 67
   • DE4
   • de4
   • 0 / 73
     • Percentage filling 0%
     • Most players 65
   • FR1
   • fr1
   • 2 / 74
     • Percentage filling 3%
     • Most players 49
   • UA1
   • ua1
   • 0 / 76
     • Percentage filling 0%
     • Most players 27
   • CN1
   • cn1
   • 0 / 73
     • Percentage filling 0%
     • Most players 28
   • CZ1
   • cz1
   • 4 / 74
     • Percentage filling 5%
     • Most players 61
   • ES1
   • es1
   • 1 / 75
     • Percentage filling 1%
     • Most players 23
  • Dispatchers | Dyżurni ruchu Dispatchers | Dyżurni ruchu
   • PL2
   • pl2
   • 15 / 34
     • Percentage filling 44%
     • Most players 34
   • PL3
   • pl3
   • 0 / 34
     • Percentage filling 0%
     • Most players 28
   • PL4
   • pl4
   • 1 / 34
     • Percentage filling 3%
     • Most players 32
   • PL8
   • pl8
   • 1 / 34
     • Percentage filling 3%
     • Most players 27
   • EN1
   • en1
   • 12 / 34
     • Percentage filling 35%
     • Most players 34
   • EN2
   • en2
   • 0 / 34
     • Percentage filling 0%
     • Most players 21
   • EN3
   • en3
   • 0 / 34
     • Percentage filling 0%
     • Most players 13
   • DE1
   • de1
   • 16 / 34
     • Percentage filling 47%
     • Most players 34
   • DE3
   • de3
   • 1 / 34
     • Percentage filling 3%
     • Most players 29
   • DE4
   • de4
   • 0 / 34
     • Percentage filling 0%
     • Most players 29
   • UA1
   • ua1
   • 0 / 34
     • Percentage filling 0%
     • Most players 17
   • FR1
   • fr1
   • 2 / 34
     • Percentage filling 6%
     • Most players 23
   • ES1
   • es1
   • 2 / 34
     • Percentage filling 6%
     • Most players 15
   • CZ1
   • cz1
   • 3 / 34
     • Percentage filling 9%
     • Most players 28
   • CN1
   • cn1
   • 2 / 34
     • Percentage filling 6%
     • Most players 19
  • 30 Total servers
  • 142 / 1575 Total players
  • 9% Filled servers
×
×
 • Create New...

Important Information

Terms of Use Privacy Policy