Jump to content

Update 22.04.2024


Recommended Posts

 

TRYB WIELOOSOBOWY:

 

 

 

 • Dodano możliwość banowania gracza osobno dla trybu maszynisty i dyżurnego
 • Dodano możliwość blokowania graczowi czatu tekstowego przez moderatora
 • Dodano możliwość zablokowania graczowi czatu głosowego przez moderatora
 • Dodano możliwość zdalnej aktywacji bota przez moderatorów
 • Dodano model maszynisty w pociągach nie sterowanych przez graczy
 • Poprawiono synchronizację modelu gracza oraz usunięto problemy z latającą postacią innych maszynistów
 • Dodano możliwość wyświetlania nicku graczy nad modelami
 • Dodano system wykrywający podanie sygnału zastępczego dla pociągu prowadzącego na tor zajęty i informujący o tym fakcie
 • Poprawiono pracę blokad liniowych w celu usunięcia permanentnego zablokowania

 

 

 

MASZYNISTA:

 

 

 • Dodano w GUI wyświetlanie długości oraz brutta pociągu
 • Poprawiono iskrzenie oblodzonej sieci trakcyjnej
 • Poprawiono kierunki siły bezwładności kamery w pojazdach
 • Dodano w GUI pasek z aktualną pozycją kranu hamulca
 • Zmieniono wyświetlanie informacji o stanie hamulca z wartości procentowej na ciśnienie w przewodzie głównym
 • Dodano fizykę zmiejszonej przyczepności podczas śniegu i deszczu
 • Dodano informację o aktualnie ustawionej prędkości tempomatu na GUI

TABOR:

 

 

 • Poprawa wagonu 111A, w którym pasażerowie siedzieli na korytarzu
 • Poprawiono błąd uniemożliwający podniesienie pantografu po użyciu awaryjnego opuszczania pantografów w EN96/76
 • Poprawiono możliwość interakcji z środkową i lewą roletą w EN57/71
 • Poprawiono błąd spryskiwaczy występujący po restarcie scenariusza
 • Zablokowano możliwość wychylania się przez okno przy zasłoniętych roletach
 • Poprawiono skróty klawiszowe dla tempomatu w ED250
 • Poprawiono zamienione tony syreny w EN57/71
 • Poprawiono domyślną masę ładunku wagonu 408S
 • Poprawa reakcji SHP i CA na przytrzymanie guzików w ED250
 • Poprawiono skrót do aktywacji wycieraczek w EU07
 • Poprawiono przyciski zmiany kanału radiowego w ED250
 • Dodano system ETCS do ED250 i ET25
 • Dodano nowe malowanie EP08-013
 • Dodano trzy nowe malowania wagonów EAOS 412W
 • EN57: Poprawiono błąd niezamykania się WS po ponownym podniesieniu pantografów
 • Dodano automatycznie uruchamianą sprężarkę pantografów do EN57
 • Dodano drugą sprężarkę główną do EN71
 • Naprawiono hamulec w członie sb EN71
 • Zmieniono teksturę mierników elektrycznych EN57/71
 • EN76, EN96: naprawiono sterowanie wyłącznikiem szybkim w trakcji wielokrotnej
 • EN76, EN96: poprawiono działanie tylnych reflektorów w trakcji wielokrotnej
 • EN76, EN96: zmiana działania wielu przycisków ze stałych na impulsowe
 • EN76, EN96: poprawiono działanie pantografów po użyciu przycisku ich awaryjnego opuszczania
 • EN76, EN96: poprawa działania rolety przeciwsłonecznej
 • Dodanie wpisów o masie hamującej pojazdów wraz z jej automatycznym wyliczaniem
 • Przeniesiono punkt zaczepienia kabiny orbitującej (2) na drugi koniec składu po zmianie kabiny
 • Poprawki pojazdów związane z jazdą z tylnej kabiny
 • Poprawki opisów na wagonach Z2
 • Rozdzielono syreny na oddzielne dla obu kabin
 • Wrmnouz: poprawiono pozycję przełączników od drzwi, usunięto zbędne przyciski w środku
 • EU07: dodano buczek po 5 minutach jazdy z użyciem wysokiego rozruchu
 • EU07: dodano sterowanie zasilaczem i rozdzielaczem sygnałów radia
 • Dodano wybór sterowania nastawnikami hamulca głównego i dodatkowego w sposób płynny lub skokowy (EU07, ET22, ED250)
 • Wagony Z2: drobne poprawki modelu, spasowanie elementów
 • Dodano możliwość przypisania klawisza do odblokowania przekaźników nadmiarowych silników trakcyjnych
 • Poprawki pozycji klocków hamulcowych w pojazdach

 

 

 

 

 

SCENERIA:

 

 • Usunięto możliwość spawnowania pasażerów w budynkach na peronie w Katowicach
 • Poprawiono peron na przystanku osobowym Chruszczobród

 

 

DYŻURNY:

 

 

 • Dodano nowe nastawnie: Łazy ŁB, Dąbrowa Górnicza Huta Katowice, Sosnowiec Kazimierz, Bukowno, Tunel, Kozłów, Pruszków
 • Poprawa szyb w nastawni Łazy ŁA, przez które nie było widać nazw semaforów
 • Poprawiono brak możlwiosći używania czatu głosowego przy otwartym ekranie pulpitu komputerowego
 • Poprawiono działanie bloku KO po podaniu wjazdu przed podaniem wyjazdu na szlak przez drugą stację
 • Poprawiono błąd ucinający numery pociągu przy krawędzi ekranu w podpowiedzi na ekranie komputerowym
 • Dodano możliwość przybliżania widoku kamery CCTV za pomocą kółka myszy
 • Dodano asystenta informującego o potrzebie użycia bloku KO lub PO w przypadku, gdy dyżurny zapomni go użyć
 • Dodano możliwość ustawienia automatycznej obsługi bloków KO i PO
 • Zastąpiono domyślnie pole wpisywania numeru pociągu listą wyboru
 • Dodano możliwość wstawiania dwóch ekranów z rozkładem jazdy do nastawni
 • Dodano możliwość ustawienia automatycznego wpisywania godzin przyjazdu i odjazdu pociągów do EDR

 

 

SINGLEPLAYER:

 • Dodano nowy system scanariuszy tworzonych za pomocą języka LUA
 • Dodano możliwość odblokowywania i blokowania sprzęgania konkretnych pojazdów
 • Dodano możliwość przejmowania innych pojazdów w trakcie trwania scanariusza
 • Dodano możliwość wstawiania przeszkód
 • Dodano model maszynisty w pojazdach
 • Dodano scenariusz wprowadzający do systemu ETCS

 

POZOSTAŁE:

 

 

 • Poprawiono przypisywanie rolki myszy do niektórych ustawień
 • Poprawiono śnieg, który całkowicie przykrywał główki szyn
 • Usunięto artefakty rozmycia ruchu i TAA wokół obracających się kół
 • Poprawiono rozmycie w ruchu, tak żeby było jednakowe nie zależnie ile mamy FPS
 • Poprawiono błąd, który nie usuwał śniegu w oddali po zmienie pory roku z zimy
 • Poprawiono błąd z wszechobecnym śniegiem po zmianie ustawień graficznych
 • Zablokowano możliwość wchodzenia kamery pod ziemię przy szybkim jej obracaniu
 • Drużyna konduktorska podaje sygnał "Wsiadać" przed odjazdem pociągu
 • Poprawa ładowania pojazdów w celu zmiejszenia przycinek przy ładowaniu
 • Dodano logikę zatrzymywania pojazdów na otwartym przejeździe kolejowym, gdy zbliża się do niego pociąg
 • Dodane podsumowanie zużytej i odzyskanej energii elektrycznej w trakcie przejazdu
 • Poprawiono błędy i związane z jazdą manewrową, kierunkami ruchu i skanowania sygnałów dla gracza i bota - odblokowanie manewrów w trybie singleplayer

 

 

 

 • Like 2
 • Thanks 6
 • I agree 1
Link to comment
Share on other sites

 

 

MULTIPLAYER:

 

 

 • Players can now be banned for driving or dispatching mode individually
 • Players can be banned from using text chat and/or voice chat separately
 • Driving bot can now be engaged by a moderator for any train
 • A 3D driver is now visible in bot-driven trains
 • Improved player model synchronization and fixed issues with other drivers' characters flying.
 • Added the ability to display player nicknames above models.
 • Collision-protection introduced for Sz (supplimentary signal) - a message regarding being dispatched on a occupied track will pop up in the chat box
 • Interlock logic improved in order to prevent deadlocking

 

 

 

TRAINDRIVER:

 

 

 • Added train length and weight to the GUI timetable
 • Sparking on icy overhead lines improved
 • Corrected camera inertia force directions in vehicles
 • A current brake lever indication bar was added to the HUD
 • HUD now shows brake pipe pressure, and not percentage
 • The tracks are now slippery when it's snowing or raining
 • The cruise control setting is now indicated on the HUD

 

STOCK:

 

 

 • The 111A carriage passengers no longer sit in the aisle
 • Fixed a bug causing the pantographs failing to raise after using the emergency lowering button
 • Improved the abillity to interact with the left and center sunblinds EN57/71
 • Fixed a windshield washer system error that occurred after restarting the scenario
 • You need to raise the window blind first before leaning out the window now
 • Fixed keyboard shortcuts for the ED250 cruise control
 • Fixed swapped horn sounds in the EN57/71
 • 408S car default cargo weight fixed
 • Improved SHP and CA response to key hold in ED250
 • EU07 wiper hotkey fixed
 • ED250 radio channel buttons fixed
 • ETCS introduced to ED250 and ET25
 • New EP08-013 livery added
 • Three new EAOS car liveries added
 • EN57 main breaker will now close again after lowering and raising the pantographs
 • A pantograph compressor was added to EN57/71, working automatically when needed
 • A second main compressor was added to the EN71
 • Brake was fixed in the EN71 sb car
 • EN57/71 texture fixes regarding voltage meters
 • EN76, EN96: main breaker fixed in multitraction
 • EN76, EN96: rear lights bug in multitraction fixed
 • EN76, EN96: many buttons were fixed and are not stable anymore
 • EN76, EN96: pantographs now work after being emergency lowered
 • EN76, EN96 sunblind fixed
 • Brake mass information introduced together with it being calculated automatically
 • Orbit camera (2) now follows the active cab
 • Vehicle fixes regarding driving from the rear cab
 • Z2 cars descriptions fixed
 • Horns now work separately from each cabin
 • Wrmnouz car door control buttons location fixed, unnecessary buttons removed from the interior
 • EU07: a high current warning buzzer was added after 5 minutes driving with high current setting engaged
 • EU07: radio power supply and cab separator were added
 • You are now able to choose between continuous and step brake control in EU07, ET22 and ED250
 • Z2 car: model fixes
 • Overcurrent protection release button is now bindable
 • Vehicle brake pads location fixed

 

 

 

 

SCENERY:

 

 • Removed the abillity to spawn passengers on the Katowice plattforms
 • Improved the Chruszczobród plattfom for passenger stops

 

 

DISPATCHER MODE:

 

 

 • Added new dispatcher posts: Łazy ŁB (Łazy), Dąbrowa Górnicza Huta Katowice, Sosnowiec Kazimierz, Bukowno, Tunel, Kozłów, Pruszków
 • ŁA dispatch post windows fixed, with the signal names now visible
 • Fixed a bug disabling voice chat when using a dispatcher screen
 • KO block logic fixed
 • Fixed a bug that clipped train numbers at the edge of the screen in the tooltip on the computer screen
 • Added the ability to zoom the CCTV camera view using the mouse wheel
 • A reminder for using a KO or PO block was added, should the dispatcher forget to use it
 • The KO and PO blocks can be operated automatically per option now
 • The train number input field was replaced with a list, filled with nearby train numbers
 • Two timetable screens can now be placed in a signal box
 • The EDR arrival and departure times can now be filled in automatically per option

 

 

 

SINGLEPLAYER:

 • Added a new scenario system using the LUA language
 • Added the ability to unlock and lock the coupling of specific vehicles
 • Added the ability to take control of other vehicles during a scenario
 • Added the ability to place obstacles
 • Added a driver model in vehicles
 • Added a scenario introducing the ETCS system.

 

OTHER:

 

 

 • Mouse scroll wheel binding fixed
 • Snow is now cleaned more thoroughly from the track heads
 • Motion blur and TAA artifacts around rotating wheels fixed
 • Motion blur isn't now FPS-dependant
 • Fixed a bug that did not remove distant snow after changing the season from winter.
 • Fixed an issue with persistent snow after changing graphic settings.
 • Fixed a bug allowing the camera to go underground when rotating it quickly
 • The conductors now whistle on departure
 • Vehicle loading fixes, reducing lags when loading them
 • Cars will now stop at open railway crossings when a train is approaching
 • Eco-driving stats added - now you are able to see how much energy was consumed and returned during your ride
 • Shunting introduced to singleplayer, both for players and AI drivers

 

 

 

 • Like 4
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

 

MEHRSPIELER:

 

 

 

 • Funktion hinzugefügt, Spieler nur als Fahrdienstleiter oder Lokführer zu bannen
 • Funktion hinzugefügt, Spieler für den Text- oder Sprachchat zu blockieren
 • Funktion hinzugefügt, dass Moderatoren für Spieler zwangsweise den Bot aktivieren können
 • Fahrermodell für Bot-Züge hinzugefügt
 • Synchronisation für Fahrermodell verbessert inkl. das Herumfliegen von Charakteren
 • Funktion hinzugefügt, Nametags für andere Spieler zu aktivieren
 • Logik in Stellwerken verbessert, um Deadlocks zu vermeiden

 

 

 

LOKFÜHRER:

 

 

 

 • Zuglänge und Zuggewicht zum F1-Fahrplan hinzugefügt
 • Funkenbildung auf vereister Oberleitung verbessert
 • Führerstandskamera wurde hinsichtlich der Trägheit verbessert
 • neuen HUD-Balken hinzugefügt, welcher die Stellung der Bremse anzeigt
 • die Anzeige des Hauptluftleitungsdrucks wurde verändert; sie zeigt nun den Druck in bar statt in Prozent
 • Physik für verminderte Traktion während Schnee und Regen hinzugefügt
 • Tempomat-Geschwindigkeit wurde ins HUD aufgenommen

 

 

 

 

FAHRZEUG:

 

 

 

 • Passagiere sitzen beim Wagen 111a nun nicht mehr im Gang
 • Heben des Stromabnehmers nach NotAus im EN76/96 wurde korrigiert
 • Interaktion mit linkem und mittleren Rollo im EN57/71 verbessert
 • Scheibenwischerfehler verbessert, welcher nach Szenariorestart aufgetreten ist
 • Man kann sich nun nicht mehr aus dem Fenster lehnen, wenn das Rollo zu ist
 • Steuerung für den Tempomaten beim ED250 verbessert
 • Vertauschte Hornsounds bei EN57/71 korrigiert
 • Standardmasse der 408SWagen verändert
 • SHP und CAReaktionen im ED250 verbessert
 • Taste für Scheibenwischer korrigiert
 • Tastenkürzel für Funkkanalwechsel im ED250 hinzugefügt
 • ETCS-System für ED250 und ET25 hinzugefügt
 • Neue EP08-013 (PKP Intercity) hinzugefügt
 • Drei neue EAOS-Designs hinzugefügt
 • EN57 Hauptschalter schließt nun wieder, nachdem man die Stromabnehmer gesenkt und wieder gehoben hat
 • Ein Hilfskompressor wurde zum EN57/71 hinzugefügt, dieser funktioniert automatisch
 • Ein zweiter Hauptkompressor wurde zum EN71 hinzugefügt
 • Bremse in einem EN71 Mittelwagen wurde verbessert
 • Im EN57/71 wurden Texturen an den Voltmetern korrigiert
 • EN76, EN96: In Doppeltraktion wurde der Hauptschalter korrigiert
 • EN76, EN96: Rücklichter bei Doppeltraktion wurden korrigiert
 • EN76, EN96: Knöpfe wurden gefixt und sind nun nicht mehr so träge
 • EN76, EN96: Stromabnehmer funktionieren nun auch, nachdem sie notgesenkt wurden
 • EN76, EN96: Rollo korrigiert
 • Bremsgewichte und Bremshundertstel eingeführt, diese werden automatisch berechnet
 • Orbitkamera (2) folgt nun der aktiven Kabine
 • Korrekturen, wenn man den hinteren Führerstand nutzt
 • Beim Z2-Wagen wurden Beschreibungen korrigiert
 • Makrofone funktionieren nun abhängig von der Kabine
 • Beim Wrmnouz-Wagen wurden unnötige Knöpfe im Innenraum entfernt
 • EU07: Es wurde ein akustischer Ton eingeführt, welcher aktiviert wird, wenn man länger als 5 Minuten mit "hohem Strom" fährt
 • EU07: Funksignalsplitter und Funkkabinenwahl wurden im Fst. 1 hinzugefügt
 • EU07, ET22, ED250: man kann nun wählen, ob man eine stufenlose oder stufenweise Bremse möchte
 • Z2-Wagen: Modellkorrekturen
 • Es gibt nun eine Tastenbelegung für das Fahrmotor-Überlastrelais
 • Bremsschuhe und Bremssohlen bei einigen Fahrzeugen gefixt

 

SZENERIE:

 

 • Die Möglichkeit, Passagiere auf den Bahnsteigen in Katowice zu spawnen, wurde entfernt
 • Bahnsteig in Chruszczobród für Personenhalte verbessert

 

FAHRDIENSTLEITER:

 

 

 

 • Neue Stellwerke hinzugefügt: Łazy ŁB (Łazy), Dąbrowa Górnicza Huta Katowice, Sosnowiec Kazimierz, Bukowno, Tunel, Kozłów, Pruszków
 • Sicht aus dem Fenster in Łazy ŁA wurde verbessert, man kann nun auch die Signalbezeichnungen sehen
 • Problem korrigiert, dass man den Sprachchat im ESTW nicht nutzen konnte
 • Rückblock (KO) korrigiert; man kann nun auch eine Einfahrt bei noch blinkendem Block stellen
 • Problem korrigiert, bei dem Zugnummern am Rand des Bildschirms im ESTW nicht erkennbar waren
 • Zoom mit Mausrad in den CCTV Kameras hinzugefügt
 • Assistent für Rückblocken (KO) und Vorblocken (Po) hinzugefügt, falls es der Fahrdienstleiter vergisst
 • Option für Automatisches Rück (KO) und Vorblocken (Po) hinzugefügt
 • Möglichkeit hinzugefügt, die Zugnummer über ein Dropdown-Menü auszuwählen
 • Es können nun zwei Fahrplanmonitore im Stellwerk platziert werden
 • Die EDR Zeiten können per Option auch automatisch eingetragen werden

 

 

 

EINZELSPIELER:

 

 • Neues Szenariosystem in Programmiersprache LUA eingeführt
 • Möglichkeit hinzugefügt, das Kuppeln von bestimmten Fahrzeugen zu erlauben oder zu verbieten
 • Möglichkeit hinzugefügt, in einem laufenden Szenario einen anderen Zugverband zu übernehmen
 • Möglichkeit hinzugefügt, Hindernisse auf der Strecke zu platzieren
 • Fahrermodell in Fahrzeugen hinzugefügt
 • Szenarien zur Einführung von ETCS hinzugefügt

SONSTIGES:

 

 

 • Die Zuordnung des Mausrads bei bestimmten Einstellungen wurde korrigiert
 • Der Schnee bedeckt nun nicht mehr die Schienenköpfe
 • Bewegungsunschärfe und TAA Artifakte bei rotierenden Rädern entfernt
 • Verbesserte Bewegungsunschärfe, damit es unabhängig der FPS einheitlich ist
 • Es wurde ein Fehler behoben, der Schnee nach dem Wechsel der Jahreszeit in der Ferne nicht entfernte
 • Es ist nun nicht mehr plötzlich verschneit, nachdem man die Grafikeinstellungen geändert hat
 • Man kann mit der Kamera nun nicht mehr unter die Welt schauen
 • Abfahrtspfiff hinzugefügt
 • Fahrzeuge verbessert, Lags beim Laden reduziert
 • Autos halten nun am Bahnübergang an, wenn sich ein Zug nähert
 • Stromverbrauchsdaten am Ende der Fahrt hinzugefügt
 • Rangieren im Einzelspieler eingefügt, sowohl für Bot als auch Spieler

 

 

 • Like 1
 • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

 

 

HRA PRO VÍCE HRÁČŮ

 

 

 • Přidána možnost zablokovat hráči přístup do režimu výpravčího či strojvedoucího
 • Moderátorům je umožněno zablokovat hráči psaní do chatu
 • Moderátorům je umožněno zablokovat hráči použití hlasového kanálu
 • Moderátoři nyní mohou vzdáleně předat ovládání botovi
 • Přidán model strojvedoucího do vlaků, které nejsou ovládány hráčem
 • Opravena synchronizace modelu hráče a jeho případné vznášení postavy
 • Přidána možnost zobrazení přezdívky hráče nad jeho modelem
 • Přidán informační systém proti kolizi při použití Sz (přivolávací návěst) - v chatu se nyní objeví zpráva o poslání vlaku na obsazenou kolej
 • Vylepšena logika traťových souhlasů, aby se předešlo zablokování stanice

 

 

STROJVEDOUCÍ:

 

 

 

 • Přidána délka a hmotnost vlaku do GUI jízdního řádu
 • Opraveno jiskření na zledovatělém trakčním vedení
 • Vylepšeno chování kamery při působení setrvačných sil ve vozidlech
 • Přidán nový bar do GUI s aktuální polohou páky brzdiče
 • Zabrzdění v % bylo vyměněno za bar, např. 4.56 bar
 • Přidána fyzika snížené přilnavosti při dešti či sněhu
 • Do GUI byla přidána informace o aktuální nastavené rychlosti tempomatu

 

 

 

 

KOLEJOVÁ VOZIDLA:

 

 

 

 • Opraveno sezení cestujících u vozu 111a, nyní již nesedí v uličce
 • Opraveno zvednutí sběrače při použití nouzového stáhnutí sběrače u EN76/76
 • Vylepšena interakce s levou a prostřední sluneční clonou u EN57/71
 • Opravena chyba u ostřikovače čelního skla, u kterého nastávala chyba při restartování scénáře
 • Vyklonění z okna nyní není možné, pokud je přes okno stažena sluneční clona
 • Opraveno ovládání tempomatu pomocí kláves u ED250
 • Opraveny zaměněné zvuky houkačky u EN57/71
 • Výchozí hmotnost nákladu u vozu 408S byla pozměněna
 • Vylepšena odezva SHP a CA u ED250 při stistknutí klávesy
 • Opravena klávesová zkratka pro aktivaci stěračů
 • Vylepšeny klávesové zkratky pro změnu rádiových kanálů u ED250
 • Přidán systém ETCS do ED250 a ET25
 • Přidán skin EP08-013
 • Přidány 3 nové skiny pro vozy EAOS (412W)
 • Hlavní vypínač u EN57 se nyní automaticky vypne po stažení a zvednutí sběračů
 • Přidán kompresor sběrače do EN57/71, zapne se automaticky, když je potřeba
 • Přidán druhý hlavní kompresor pro EN71
 • Opravena brzda u prostřední jednotky EN71
 • EN57/71: Oprava textur u měřičů napětí
 • EN76, EN96: Opraven hlavní vypínač u spojených jednotek
 • EN76, EN96: Chyba se zadními světly u spojených jednotek byla opravena
 • EN76, EN96: Bylo opraveno spoustu tlačítek
 • EN76, EN96: Sběrače jsou nyní funkční po nouzovém stažení
 • EN76, EN96: Opravena sluneční clona
 • Přidány brzdící procenta, a jejich automatický výpočet
 • Orbitální kamera (2) nyní následuje aktivní kabinu
 • Opraveny chyby při jízdě ze zadní kabiny
 • Opraven popisek u vozů Z2
 • Houkačka nyní funguje zvlášť pro každou kabinu
 • Opravena lokace tlačítek u dveří vozu Wrmnouz, odstraněny zbytečné tlačítka z interiéru
 • EU07: Přidán vystražný bzučák, který se automaticky rozezní po delší jízdě než 5 minut při jízdě na "vysoký proud"
 • EU07: Přidán zdroj pro napájení radiostanice a oddělovač kabiny
 • Nyní si můžete vybrat mezi skokovým a plynulým ovládáním brzd u vozidel EU07, ET22 a ED250
 • Oprava chyb modelu vozů Z2
 • Tlačítko pro uvolnění při přetížení ochran lze nyní přiřadit ke klávese
 • Korekce brzdových destiček u vozidel

 

 

 

PROSTŘEDÍ:

 

 • Odstraněno spawnování lidí v budovách na nástupišti ve stanici Katowice
 • Vylepšeno nástupiště pro vlaky zastavující v zastávce Chruszczobród

 

VÝPRAVČÍ:

 

 

 

 • Přidána nová stanoviště pro výpravčí: Łazy ŁB, Dąbrowa Górnicza Huta Katowice, Sosnowiec Kazimierz, Bukowno, Tunel, Kozłów, Pruszków
 • Vylepšena viditelnost přes okna na stanovišti Łazy ŁA, přes které nebylo vidět na názvy návěstidel
 • Opravena nemožnost použíti hlasového kanálu pro výpravčí při ovládání počítače
 • Opravena funkčnost tlačítka KO, pokud byla vlaková cesta pro vjezd postavena dříve, než byl potvrzen odjezd vlaku ve vedlejší stanici
 • Opravena chyba, která způsobovala oříznutí čísel vlaků na okraji obrazovky u počítače
 • Přidána možnost přiblížit/oddálit pohled pomocí kolečka myši u CCTV kamer
 • Přidán assistent, který upozorní výpravčí na použití tlačítka KO či PO v případě, že na ně výpravčí zapomene
 • Přidána možnost volby automatického ovládání tlačítek KO a PO
 • Přidána možnost výběru čísla vlaku pomocí rozevírací nabídky
 • V některých stanicích jsou nyní k dispozici dva počítače s EDR
 • Přidána možnost aktivace automatického vyplňování času příjezdu a odjezdu v EDR

 

 

 

 

REŽIM PRO JEDNOHO HRÁČE:

 

 • Přidán nový systém scénářů, který nyní využívá jazyk LUA
 • Přidána možnost odemknout či zamknout spřáhla jednotlivých vozidel
 • Přidána možnost převzít ovládání jiných vozidel ve scénáři
 • Do scénáře byla přidána možnost položit překážky na trať
 • Přidán model strojvedoucího do vozidel
 • Přidány scénáře na představení systému ETCS

OSTATNÍ:

 

 

 • Opravena možnost přiřazení kolečka myši na některá ovládání
 • Opraven chyba, kdy sníh zakryl celé kolejnice
 • Odstraněna rozmázání pohybu a TAA artefaktů okolo rotujících koles
 • Rozmázání pohybu je nyní konzistentní bez ohledu na počet FPS
 • Opravena chyba, kdy nebyl odstraněn vzdálený sníh po změně počasí ze zimy
 • Opravena chyba, kdy po změně grafického nastavení přetrvával sníh
 • Byla zablokována možnost, aby se kamera při rychlém otáčení dostala pod zem
 • Přidána píšťala při odjezdu ze stanice
 • Vylepšené načítání vozidel s cílem snížit pády hry při načítání
 • Implementována logika zastavování aut při otevřeném železničním přejezdu, pokud se k němu blíží vlak
 • Přidány statistiky o jízdě - přehled spotřebované a rekuperované elektřiny při jízdě
 • Opravy chyb související s posunem (směr pohybu a zobrazení návěstidel) pro hráče i boty - posuny v režimu jednoho hráče byly odemknuty

 

 

 

 

 • Like 1
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

 

 

MULTIJOUEUR

 

 

 

 • Ajout de la possibilité de bannir un joueur uniquement en mode aiguilleur ou conducteur.
 • Ajout de la possibilité de bloquer le chat textuel par les modérateurs.
 • Ajout de la possibilité de couper le chat vocal par les modérateurs.
 • Ajout de la possibilité pour les modérateurs d'activer le bot à distance.
 • Ajout d'un conducteur PNJ dans les trains non contrôlés par les joueurs.
 • Amélioration de la synchronisation des modèles de joueurs et correction des problèmes de vol des personnages des autres conducteurs.
 • Ajout de la possibilité d'afficher les surnoms des joueurs audessus des joueurs.
 • Protection contre les collisions introduite pour Sz (signal complémentaire) - un message concernant le fait d'être envoyé sur une voie occupée apparaîtra dans la boîte de dialogue.
 • Amélioration de la logique du système interlock afin d'éviter les blocages.

 

 

 

CONDUCTEURS:

 

 

 

 

 • Ajout à l'interface graphique de l'affichage de la longueur et du poids brut du train
 • Amélioration de la formation d'étincelles sur les caténaires gelées
 • Correction des directions des forces d'inertie de la caméra sur les véhicules
 • Ajout d'une barre dans l'interface graphique avec la position actuelle du robinet de frein.
 • Modification de la barre de l'interface graphique des freins, qui passe de % à bars
 • Ajout d'une physique d'adhérence réduite sous la neige et la pluie
 • Ajout du régulateur de vitesse dans l'interface graphique.

 

 

 

MATERIEL ROULANT:

 

 

 

 

 • Correction de la voiture 111a où les passagers étaient assis dans le couloir
 • Correction du bug empêchant la remontée du pantographe après l'utilisation de l'abaissement d'urgence des pantographes sur l'EN96/76
 • Correction de la possibilité d'interaction avec le volet roulant central et gauche sur EN57/71
 • Correction d'une erreur du système de laveglace qui survenait après avoir redémarré le scénario
 • Blocage de la possibilité de se pencher par la fenêtre lorsque les volets roulants sont fermés
 • Amélioration des raccourcis clavier pour le régulateur de vitesse sur ED250
 • Correction des tonalités de sirène interverties sur EN57/71
 • Correction du poids de la charge par défaut sur le wagon 408S
 • Amélioration de la réponse du SHP et du CA à la pression des boutons sur l'ED250
 • Amélioration du raccourci pour l'activation des essuieglaces sur EU07
 • Amélioration des boutons de changement de canal radio sur l'ED250
 • Système ETCS ajouté à l'ED250 et à l'ET25
 • Nouvelle livrée EP08-013 ajoutée
 • Trois nouvelles livrées de wagons EAOS ont été ajoutées.
 • Le disjoncteur principal de l'EN57 se referme désormais après l'abaissement et l'élévation des pantographes.
 • Un compresseur de pantographe a été ajouté à l'EN57/71, fonctionnant automatiquement en cas de besoin.
 • Un deuxième compresseur principal a été ajouté à l'EN71.
 • le frein a été réparé dans le wagon sb de l'EN71
 • Correction de la texture du EN57/71 concernant les compteurs de tension
 • EN76, EN96 : le disjoncteur principal a été corrigé dans le cas des UMs (Unités multiples).
 • EN76, EN96 : bug des feux arrière dans la multitraction corrigé
 • EN76, EN96 : plusieurs boutons ont été corrigés
 • EN76, EN96 : les pantographes fonctionnent maintenant après avoir été abaissés d'urgence
 • EN76, EN96 : correction du store
 • Introduction de l'information sur la masse de freinage et de son calcul automatique.
 • La caméra orbitale (2) suit désormais la cabine active.
 • Correction des véhicules en ce qui concerne la conduite depuis la cabine arrière
 • Correction des descriptions des voitures Z2
 • Les sifflets fonctionnent désormais séparément pour chaque cabine
 • Correction de l'emplacement des boutons de commande des portes de la voiture Wrmnouz, suppression des boutons inutiles à l'intérieur.
 • EU07 : un avertisseur sonore de courant fort a été ajouté après 5 minutes de conduite avec le réglage de courant fort activé.
 • EU07/08 : l'alimentation de la radio et le séparateur de cabine ont été ajoutés
 • EU07, ET22 et ED250 : Vous pouvez désormais choisir entre le contrôle de frein progressif ou cranté.
 • Voiture Z2 : corrections de modèles
 • Le bouton de déclenchement de la protection contre les surintensités est désormais rattachable à une touche clavier.
 • Correction de l'emplacement des plaquettes de frein du véhicule

 

 

 

 

ENVIRONNEMENT:

 

 

 • Suppression de la possibilité de faire apparaître des passagers sur les platesformes de Katowice
 • Amélioration de la plateforme de Chruszczobród pour les arrêts de passagers

 

 

AIGUILLEURS:

 

 

 

 

 • Ajout de nouveaux postes de dispatcheurs : Łazy ŁB (Łazy), Dąbrowa Górnicza Huta Katowice, Sosnowiec Kazimierz, Bukowno, Tunnel, Kozłów, Pruszków
 • Amélioration de la visibilité à travers les fenêtres de la salle de contrôle de Łazy ŁA, où les noms des sémaphores n'étaient pas visibles auparavant.
 • Correction de l'impossibilité d'utiliser le chat vocal sur l'écran du bureau de l'ordinateur
 • Correction du fonctionnement du bloc KO lorsqu'une entrée est prévue avant une sortie sur la voie à travers la deuxième station.
 • Correction d'un bug qui coupait les numéros de train au bord de l'écran dans l'infobulle sur l'écran de l'ordinateur.
 • Ajout de la possibilité de zoomer sur la vue de la caméra CCTV à l'aide de la molette de la souris.
 • Ajout d'un assistant qui notifie la nécessité d'utiliser la fonction KO ou PO si le dispatcheur oublie de l'utiliser.
 • Ajout de l'option de traitement automatique des blocs KO et PO.
 • Le champ de saisie du numéro de train a été remplacé par un menu déroulant
 • Automatisation de l'enregistrement des heures d'arrivée et de départ dans l'EDR
 • Ajout de la possibilité de saisir automatiquement les heures d'arrivée et de départ des trains dans l'EDR.

 

 

 

 

 

MODE SOLO:

 

 

 

 • Ajout d'un nouveau système de scénario utilisant le langage LUA
 • Ajout de la possibilité de détacher et de raccrocher l'attelage de certains véhicules.
 • Ajout de la possibilité de prendre le contrôle d'autres véhicules pendant un scénario
 • Ajout de la possibilité de placer des obstacles
 • Ajout d'un conducteur PNJ dans les engins
 • Ajout d'un scénario présentant le système ETCS.

 

 

AUTRES:

 

 

 

 • Correction de l'affectation de la molette de la souris à certains paramètres
 • Correction de la neige qui recouvrait complètement les têtes de rail
 • Suppression du flou de mouvement et des artefacts TAA autour des roues en rotation.
 • Amélioration du flou de mouvement pour qu'il soit cohérent quel que soit le nombre de FPS.
 • Correction d'un bug qui ne supprimait pas la neige distante après avoir changé la saison d'hiver.
 • Correction d'un problème de neige persistante après modification des paramètres graphiques.
 • Blocage de la caméra pour éviter qu'elle ne s'enfonce dans le sol lors d'une rotation rapide.
 • Ajout d'un sifflet de départ.
 • Correction du chargement des véhicules, réduisant les lags lors de leur chargement.
 • Les voitures s'arrêtent désormais aux passages à niveau ouverts lorsqu'un train approche.
 • Ajout de statistiques sur l'éco-conduite - vous pouvez désormais voir la quantité d'énergie consommée et restituée pendant votre trajet.
 • Les manœuvres ont été introduites dans le mode solo, à la fois pour les joueurs et les conducteurs IA.

 

 

 

 

 • Like 2
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

Terms of Use Privacy Policy