Jump to content

Update 21.11.2023


RealMiko

Recommended Posts

 

Update_21_11_2023.thumb.jpg.70c7a2721841dc2378dbb92062df1a38.jpg

 

Dear RailFans!

Today is a very important day!
The long-awaited update has just arrived at the final station.

We would like to officially welcome Koleje Śląskie and Cargo Unit railway carriers, whose vehicles can be found in the game, on board SimRail.

We have done a lot of work in recent months, the most important new things include: EMU EN57 & EN71, graphics engine update, new livery and cabins for existing rolling stock, multiple EMU connections, new weather system, seasonal support, new signal boxes, new vegetation models, improved anti-aliasing and much more.

We highly recommend completing the EN57 tutorial before driving yourself to understand the vehicle's operating mechanisms.

Full list of changes below.

THERE MAY BE TEMPORARY PROBLEMS WITH ONLINE PLAY DUE TO SERVER UPDATES

Enjoy!

 

|

 

CHANGELOGS:

WERSJA POLSKA - LISTA ZMIAN <- KLIKNIJ TUTAJ

ENGLISH VERSION - CHANGELOG <- CLICK HERE

DEUTSCHE VERSION - CHANGELOG <- KLICK HIER

 

 • Like 11
Link to comment
Share on other sites

 

TRYB WIELOOSOBOWY:

 • Dodano system usuwający pociągi blokujące się nawzajem
 • Poprawiono błąd, który powodował uruchamianie się serwera bez pociągów
 • Dodano synchronizację nastaw hamulców
 • Zablokowano spawn pociągów pod semaforem Y w Stawiskach (brak możliwości podania tego semafora)
 • Poprawiono formę zapowiedzi pociągów na stacjach
 • Poprawiono synchronizację rolet w EU07
 • Upłynniono synchronizację pociągów
 • Serwery na liście pojawiają się tylko po ich pełnym uruchomieniu
 • Dodano mechanizm wygaszający przebieg przy wykolejeniu/usunięciu pociągu
 • Dodano papierowe rozkłady jazdy do kabin pociągów
 • Poprawiono wycieki pamięci powodujące nieplanowane restarty serwerów
 • Dodano opcję zgłaszania problemów z serwerem na liście graczy

 

MASZYNISTA:

 • Poprawiono płynność poruszania pociągów oraz ruszania kamerą orbitującą (widoczne zwłaszcza przy większej ilości klatek)
 • Dodano możliwość przewijania rozkładu jazdy
 • Dodano do rozkładu informację o obowiązującym kanale radiowym na danej stacji
 • Usunięto błąd z karą za zbyt wczesny odjazd na ostatniej stacji w misji
 • Usunięto możliwość pomijania semaforów wskazujących sygnał "Stój"
 • Poprawiono pozycję zatrzymania na przystanku Warszawa Ursus Niedźwiadek
 • Poprawki systemu wycieraczek oraz spryskiwaczy
 • Zablokowano maszyniście możliwość klikania w pulpit dyżurnego ruchu
 • Dodano możliwość wychylania się przez okna
 • Nauczono bota dawać pozwolenie na tylko jedną stronę drzwi
 • Poprawiono wskazania prędkości dozwolonej po zmianie trybu jazdy między pociągowym a manewrami

 

TABOR:

 • Dodano pojazdy EN57 i EN71 w kilkunastu wariantach malowania i wyposażenia
 • Dodano pojazdy w malowaniu CARGOUNIT: E186-929, E6ACTa-016, EU07-068
 • Dodano nowe barwy dla lokomotyw EU07
 • Dodano logotypy Kolei Śląskich
 • Wprowadzono całkowicie nowy system obsługi dźwigni i przełączników w kabinie maszynisty wszystkich pojazdów
 • Dodano możliwość trakcji wielokrotnej pojazdów EN57, EN71, EN76, EN96
 • Przygotowano ulepszony system samouczka - wprowadzony do pojazdu EN57
 • Poprawiono oświetlenie manewrowe (Tb1) w lokomotywie ET25
 • Zmieniono dźwięk zamykania drzwi w ED250 na nowy
 • Dodano tablice kierunkowe na wagonach Z2
 • Poprawiono wyświetlanie tablic relacyjnych w pociągach sterowanych przez AI
 • Poprawiono wyświetlanie osłon na skrajnych sprzęgach pojazdów EN96
 • Poprawione wskazania procentu zadanej mocy jazdy/hamowania na HUD i wyświetlaczu w kabinie pojazdu E186
 • Poprawiono działanie lokomotywy E186 - m.in. hamowanie nagłe po użyciu hamulca dodatkowego podczas jazdy z większą prędkością
 • Poprawiono otwieranie się lusterek w EN76 i EN96
 • Poprawki różnych dźwięków pojazdów
 • Dodano niski stopień stopień hamowania bez baterii i przy dużych prędkościach w pojeździe ED250
 • Wprowadzono nowe wskazania na HUD dla niektórych pojazdów

SCENERIA:

 • Poprawiono znikające podsypki podrozjezdnic
 • Usunięto błąd powodujący zmianę koloru dróg, słupów i latarnii na czerwony lub niebieski
 • Różne poprawki detali otoczenia zgłaszane przez użytkowników Forum
 • Ulepszono efekty oświetlenia podczas wjazdu do tunelu średnicowego w Waszawie

 

 

DYŻURNY RUCHU:

 • Dodano nowe stacje z pulpitami kostkowymi: Dąbrowa Górnicza Ząbkowice, Sławków, Łazy ŁA
 • Dodano widok na pulpit kostkowy z góry (klawisz 2)
 • Dodano system kamer monitoringu na nastawniach (CCTV)
 • Dodano możliwość otwierania i zamykania przejazdów z kamer CCTV
 • Dodano wyświetlanie informacji o nicku gracza z sąsiedniej nastawni w tytule okna czatu
 • Zablokowano możliwość pisania do drugiej nastawni, gdy steruje nią bot
 • Dodano automatyczne wpisywanie godzin do EDR przez wirtualnego dyżurnego ruchu
 • Dodano przełącznik wyłączenia napięcia nastawczego na pulpitach kostkowych
 • Poprawiono liczniki, które przenikały przez górę pulpitu
 • Poprawiono błąd, który powodował niedochodzenie wiadomości do sąsiedniej nastawni po zmianie gracza
 • Usunięto błąd powodujący niewczytywanie się modeli radiotelefonów stacjonarnych
 • Zablokowano możliwość klikania w niezaładowane ekrany komputerowe innych stacji

POZOSTAŁE:

 • Dodano tryb "lokomotywownia" umożliwiający obejrzenie modeli taboru z bliska
 • Dodano różnorodne pory roku
 • Ulepszono system pogodowy - nowy wygląd nieba, nowy system oświetlenia świata
 • Wprowadzono nowy system obsługi wejść umożliwiający używanie gamepada
 • Ulepszono system przypisywania klawiszy do akcji
 • Ulepszono modele rośliności
 • Dodano nowy tryb wygładzania krawędzi TAA, który wykorzystuje AMD Contrast Adaptive Sharpening
 • Dodano do ustawień opcję cieni kontaktowych
 • Zablokowano podjeżdżanie pociągów AI pod semafor wskazujący sygnał "Stój", kiedy ten jest blisko peronu
 • Nauczono AI ekologicznej jazdy z wykorzystaniem wybiegu

 

 • Like 16
Link to comment
Share on other sites

 

 

MULTIPLAYER:

 • Deadlock prevention system introduced the trains in the deadlock will be deleted automatically now
 • Server starting up with no trains bug fixed
 • Brake setting sync added
 • Train spawn at Y signal in Stawiska deleted
 • Train announcements at stations improved
 • EU07 sunblinds fixed
 • Train sync is now smoother
 • Servers will only show when they are fully set up now
 • A path set for a train will be reset now, when the train gets derailed or deleted
 • Paper timetables in vehicle cabins introduced
 • Memory leaks causing unplanned server restarts found and plumbed
 • Server problems can be reported now from the Tab menu

TRAINDRIVER:

 

 

 • Orbit camera and train movement is now much smoother
 • Timetable can be scrolled now
 • Radio channel information added to the timetable
 • Fixed a bug causing players to be punished for departing too early from the last station in scenarios
 • Fixed a bug letting signals to be passed at Danger
 • Stop position at Warszawa Ursus Niedźwiadek fixed
 • Wiper and washer systems improvements
 • The driver is not able to click the dispatcher panels anymore
 • You can lean out of the cab windows now
 • The AI driver will open the doors on the correct side now
 • The HUD speed limit will be displayed correctly now when switching from driving to shunting and back

STOCK:

 

 • EN57 and EN71 vehicles in many liveries and variants added
 • CARGOUNIT E186-929, E6ACTa-016 and EU07-068 vehicles added
 • New liveries for EU07 vehicles added
 • Koleje Śląskie operator logo added
 • New input system for levers, switches and buttons in vehicle cabs introduced
 • Multitraction is now possible for EN57, EN71, EN76 and EN96 vehicles
 • New tutorial system introduced for EN57
 • ET25 shunting (Tb1) signal fixed
 • ED250 door closing sound changed
 • Destination boards for Z2 cars added
 • Destination boards for AI trains are now displayed correctly
 • EN96 coupler covers improved
 • E186 power/braking power is now shown correctly at HUD and the cabin display
 • E186 logic improvements i.e. emergency brake is engaged when driving with direct brake applied
 • EN76 and EN96 side mirrors now open correctly
 • Various vehicle sounds fixes and changes
 • ED250 brake improvements
 • New HUD information for some vehicles

 

SCENERY:

 • Fixed a bug causing ballast under junctions to disappear
 • Fixed a bug causing roads and poles to change color to red or blue
 • Various scenery fixes
 • Lighting effects when entering and leaving a tunnel improved

DISPATCHER MODE:

 • New dominopanel signal boxes added: Dąbrowa Górnicza Ząbkowice, Sławków, Łazy Ła
 • Topview camera for domino panels added ("2" key)
 • CCTV cameras introduced for signal boxes
 • Railway crossings can now be operated with the CCTV system
 • Dispatcher player's name is now displayed next to the station name on the chat box
 • It is impossible now to freetext chat with an AIoperated signal box
 • The AI dispatcher will fill the EDR data now
 • Power switch added to domino panels
 • Fixed the counters that collided with panel model
 • Fixed a bug causing messages not to be delivered when the players change
 • Fixed a bug causing radio models to disappear or not load
 • It is now impossible to click on unloaded computer screens at different stations

OTHER:

 • "Depot" mode added, allowing you to discover and explore all available vehicles up close
 • Seasons added
 • New weather and lighting system introduced
 • New input system with gamepad support introduced
 • Keybind assignment system improvements
 • Vegetation and foliage models improvements
 • New TAA mode with AMD Contrast Adaptive Sharpening support added
 • Contact shadows option added in settings
 • The AI trains won't follow up to a Stop signal if it is too close to platform end
 • AI drivers had ecodriving lessons and are more likely to coast now

 

 • Like 8
 • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

 

 

MEHRSPIELER:

 • Züge die an Kopf an Kopf sind (Deadlock) werden jetzt nach einer gewissen Zeit automatisch vom System gelöscht
 • Serverneustart ohne Züge wurde behoben
 • Bremsstellung ist jetzt synchronisiert
 • Am Signal Y in Stawiska können jetzt keine Züge spawnen
 • Zugansagen an den Stationen wurde verbessert
 • Sonnenblende an der EU07 behoben
 • Die Synchronisierung von Zügen wurde verbessert
 • Die Server werden jetzt angezeigt, wenn der Server voll bereit ist
 • Die Fahrstraße bei einer Entgleisung oder Löschung wird jetzt aufgelöst
 • Papierfahrpläne in den Zügen wurde hinzugefügt
 • Speicherlecks, die ungeplante ServerNeustarts verursachen sind gefunden und behoben
 • Serverprobleme können jetzt in der Tabliste gemeldet werden

LOKFÜHRER:

 • Die Umgebungskamera (Orbital) als auch die Zugbewegung ist jetzt deutlich sanfter
 • Der Fahrplan (F1) ist jetzt scrollbar
 • Funkkanalinformationen wurden jetzt im Fahrplan (F1) hinzugefügt
 • Ein Bug wurde behoben, bei dem der Spieler für das zu frühe Verlassen der Station bestraft wurde
 • Ein Bug wurde behoben, durch den es möglich war, an einem Halt zeigenden Signal vorbeizufahren
 • Haltepositionen an den Stationen Warszawa Ursus Niedźwiadek wurden behoben
 • Die Scheibenwischer sowie die Scheibenwaschanlage wurden verbessert
 • Der Lokführer kann nicht mehr mit den Fahrdienstleiterbildschirmen interagieren
 • Es ist möglich, sich aus dem Führerstandsfenster herauszulehnen
 • Die KI öffnet dei Türen auf der richtigen Seite
 • Die HUD Geschwindigkeitsbegrenzung wird jetzt nach/vor dem Rangieren richtig angezeigt

 

FAHRZEUG:

 • EN57 und EN71 Triebfahrzeuge in vielen Variationen wurden hinzugefügt
 • CARGOUNIT E186-929, E6ACTa-016 und EU070-68 wurden hinzugefügt
 • Neue Lackierungen für den EU07 wurden hinzugefügt
 • Koleje ŚląskieLogo wurde hinzugefügt
 • Neues Eingabesystem für Hebel, Schalter und Knöpfe in den Führstandskabinen wurde hinzugefügt
 • Mehrfachtraktion für EN57, EN71, EN76 und EN96 möglich
 • Tutorial für den EN57 hinzugefügt
 • ET25 Rangiersignal (Tb1) wurde behoben
 • ED250 Türschließgeräusch wurde ausgetauscht
 • Zugzielanzeigen für Z2 Waggons hinzugefügt
 • Die KI Züge haben nun korrekte Zugzielanzeigen
 • EN96 Abdeckung der Scharfenbergkupplung wurde verbessert
 • E186 Leistungs/Bremswerte werden im HUD und in der Kabine korrekt angezeigt
 • E186 Logikverbesserungen. Als Beispiel: Zwangsbremsung beim Fahren mit angezogener direkter Bremse
 • EN76 und EN96 Spiegel öffnen sich jetzt an der richtigen Seite
 • Diverse Fahrzeuggeräusche wurden behoben und ausgetauscht
 • ED250 Bremsverbesserungen
 • Neue HUD Informationen für manche Züge

SZENERIE:

 • Ein Bug wurde behoben, bei dem der Schotter unter den Weichen verschwand
 • Ein Bug wurde behoben, bei dem Straßen und Masten die Farbe änderten
 • Verschiedene Szenerieverbesserungen
 • Lichteffekte an den Tunnelein und Tunnelausfahrten wurde verbessert (man bekommt keinen Flashbang nachts um 3)

FAHRDIENSTLEITER:

 • Neue Relaistellwerke: Dąbrowa Górnicza Ząbkowice, Sławków, Łazy Ła
 • Draufsicht für die Relaistellwerke (Taste 2)
 • CCTV Kameras wurden hinzugefügt. Die sind jetzt am Schreibtisch am jeweiligen Stellwerk verfügbar
 • Bahnübergänge kann man über die CCTVKameras öffnen/schließen
 • Im FahrdienstleiterChat sieht man absofort den jeweiligen Spielernamen des Nachbarstellwerkes
 • Mit der KI kann nur noch mit vordefinierten Texten kommuniziert werden (Kein Smalltalk mit der KI möglich)
 • Die KI bestätigt nun auch die Zeiten im EDR
 • Spannungsschalter an den Relaistellwerken wurde hinzugefügt
 • Ein Bug wurde behoben, bei dem die Zähler am Relaisstellpult mit der Pult kollidierten
 • Ein Bug wurde behoben, dass während eines Spielerwechsels die Nachrichten nicht übermittelt wurden
 • Ein Bug wurde behoben, bei dem die Funkmodelle manchmal verschwanden oder nicht geladen wurden
 • Es ist nicht mehr möglich auf ungeladene Bildschirme an anderen Stellwerke zu interagieren

 

ANDERE:

 • Lokschuppen wurde hinzugefügt. Nun kannst du jedes Fahrzeug genau betrachten
 • Jahreszeiten hinzugefügt
 • Neues Wetter und Lichtsystem hinzugefügt
 • Neues Eingabesystem mit Controllerunterstützung
 • Neues Tastenbelegungsmenü wurde hinzugefügt
 • Verbesserung an den Bäumen und Blättermodellen
 • Neues TAA mit AMD Contrast Adaptive Sharpening hinzugefügt
 • Option für Kontaktschatten hinzugefügt
 • Die KI Züge fahren nicht mehr bis zum Halt zeigenden Signal, wenn es zu nah am Bahnsteigende ist
 • KI Lokführer wurden nun geschult, wie man umweltbewusster fährt

 

 • Like 8
 • Thanks 1
 • I agree 1
Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
 • Our servers

  • Drivers | Maszyniści Drivers | Maszyniści
   • PL1
   • pl1
   • 3 / 78
     • Percentage filling 4%
     • Most players 61
   • PL2
   • pl2
   • 68 / 81
     • Percentage filling 84%
     • Most players 90
   • PL3
   • pl3
   • 20 / 82
     • Percentage filling 24%
     • Most players 62
   • PL4
   • pl4
   • 28 / 79
     • Percentage filling 35%
     • Most players 84
   • PL8
   • pl8
   • 11 / 68
     • Percentage filling 16%
     • Most players 67
   • EN1
   • en1
   • 28 / 77
     • Percentage filling 36%
     • Most players 80
   • EN2
   • en2
   • 2 / 78
     • Percentage filling 3%
     • Most players 60
   • EN3
   • en3
   • 4 / 79
     • Percentage filling 5%
     • Most players 60
   • DE1
   • de1
   • 48 / 80
     • Percentage filling 60%
     • Most players 87
   • DE3
   • de3
   • 5 / 54
     • Percentage filling 9%
     • Most players 66
   • DE4
   • de4
   • 12 / 77
     • Percentage filling 16%
     • Most players 65
   • FR1
   • fr1
   • 9 / 79
     • Percentage filling 11%
     • Most players 49
   • UA1
   • ua1
   • 6 / 75
     • Percentage filling 8%
     • Most players 27
   • CN1
   • cn1
   • 1 / 27
     • Percentage filling 4%
     • Most players 28
   • CZ1
   • cz1
   • 9 / 79
     • Percentage filling 11%
     • Most players 61
   • ES1
   • es1
   • 2 / 80
     • Percentage filling 3%
     • Most players 23
   • IT1
   • it1
   • 3 / 81
     • Percentage filling 4%
     • Most players 61
  • Dispatchers | Dyżurni ruchu Dispatchers | Dyżurni ruchu
   • PL1
   • pl1
   • 1 / 27
     • Percentage filling 4%
     • Most players 21
   • PL2
   • pl2
   • 25 / 27
     • Percentage filling 93%
     • Most players 27
   • PL3
   • pl3
   • 9 / 27
     • Percentage filling 33%
     • Most players 25
   • PL4
   • pl4
   • 12 / 27
     • Percentage filling 44%
     • Most players 27
   • PL8
   • pl8
   • 5 / 27
     • Percentage filling 19%
     • Most players 27
   • EN1
   • en1
   • 17 / 27
     • Percentage filling 63%
     • Most players 27
   • EN2
   • en2
   • 5 / 27
     • Percentage filling 19%
     • Most players 21
   • EN3
   • en3
   • 1 / 27
     • Percentage filling 4%
     • Most players 13
   • DE1
   • de1
   • 24 / 27
     • Percentage filling 89%
     • Most players 27
   • DE3
   • de3
   • 6 / 27
     • Percentage filling 22%
     • Most players 27
   • DE4
   • de4
   • 7 / 27
     • Percentage filling 26%
     • Most players 24
   • UA1
   • ua1
   • 2 / 27
     • Percentage filling 7%
     • Most players 17
   • FR1
   • fr1
   • 5 / 27
     • Percentage filling 19%
     • Most players 23
   • ES1
   • es1
   • 7 / 27
     • Percentage filling 26%
     • Most players 15
   • CZ1
   • cz1
   • 3 / 27
     • Percentage filling 11%
     • Most players 24
   • CN1
   • cn1
   • 0 / 27
     • Percentage filling 0%
     • Most players 16
   • IT1
   • it1
   • 3 / 27
     • Percentage filling 11%
     • Most players 14
  • 34 Total servers
  • 391 / 1713 Total players
  • 23% Filled servers
×
×
 • Create New...

Important Information

Terms of Use Privacy Policy