Jump to content

Update 17.05.2023


uetam

Recommended Posts

 • SIMRAIL Team

 

TRYB WIELOOSOBOWY:

 • Dodano całkowicie nowy rozkład jazdy z większą ilością pociągów
 • Dodano latarkę w trybie dyżurnego ruchu i maszynisty - uruchamiana domyślnie klawiszem "N"
 • Usunięto przystanki osobowe z rozkładów jazdy pociągów towarowych/przyspieszonych
 • Poprawki w działaniu wirtualnego dyżurnego ruchu
 • Poprawiono opisy niektórych nastawni w menu głównym gry
 • Poprawiono synchronizację tablic relacyjnych oraz oswietlenia w skladach sterowanych przez innych graczy i boty

TABOR:

 • Poprawki w nocny oświetleniu budynków
 • Dodano nowy wagon w składach towarowych - 408S Uacs
 • Dodano trzy nowe malowania lokomotywy Dragon2 - E6ACTa-005, E6ACTa-014, E6ACTadb-027
 • Poprawki w modelu pojazdu typu ELF
 • Poprawki w modelu pojazdu typu EU07
 • Poprawki w wyświetlaniu niektórych elementów przez szyby pojazdów
 • Poprawione dźwięki w wagonach typu Z2
 • Poprawione dźwięki w pojeździe Dragon2

SCENERIA:

 • Poprawki sieci trakcyjnej w róznych lokalizacjach na całej mapie
 • Poprawki zieleni w róznych lokalizacjach na całej mapie
 • Poprawki terenu w róznych lokalizacjach na całej mapie
 • Poprawy wskaźników w róznych lokalizacjach na całej mapie
 • Poprawy budynków w różnych lokalizacjach na całej mapie
 • Poprawki w wyświetlaniu sygnałów na semaforach w różnych lokalizacjach na całej mapie
 • Poprawki w odtwarzaniu dźwięków otoczenia w róznych lokalizacjach na całej mapie

DYŻURNY RUCHU:

 • Dodano trzy nowe nastawnie: Katowice Osobowa, Strzałki, Biała Rawska
 • Dodano oznaczenie torów zelektryfikowanych, peronów (dostosowanie pulpitów w trakcie)
 • Dodano możliwość wstawiania tabliczek informacyjnych na pulpity kostkowe
 • Skrócono nazwy stacji z frazą Dąbrowa Górnicza w EDR
 • Poprawiono błąd powodujący znikanie napisów na pulpitach kostkowych
 • Poprawiono działanie dzwonków w blokadzie C oraz EAP
 • Poprawiono opisy niektórych przycisków na pulpicie kostkowym
 • Poprawiono ładowanie pulpitów kostkowych (błąd z nie świecącymi szczelinami)

POZOSTAŁE:

 • Naprawiono działanie wskaźników W6a i W6b
 • Naprawiono wyświetlanie ogarniczenia prędkości w Bukownie
 • Poprawiono wydajność serwerów w trybie wieloosobowym (płynniejsza jazda pojazdów AI/innych graczy)
 • Poprawa rozłączania przy ładowaniu multiplayera przy grze zainstalowanej na wolnym dysku twardym
 • Poprawa wyświetlania godzin w rozkładzie jazdy na multiplayerze

 

 

 

 • Like 12
 • Thanks 5
Link to comment
Share on other sites

 

 

MULTIPLAYER:

 • Entirely new train timetable with more trains than before
 • Flashlight added in driver and dispatcher mode (N key)
 • Small stations removed from timetables of freight and long-distance passenger trains
 • Several improvements of the Virtual Dispatcher functionality
 • Corrected descriptions for some of the dispatch boxes in the main menu
 • Corrected synchronization of route infoboards and lighting of trains controlled by others and AI

STOCK:

 • Improvements in night-time lighting of passenger cars
 • New freight car added - 408S Uacs
 • Three new liveries added for Dragon2 locomotive - E6ACTa-005, E6ACTa-014, E6ACTadb-027
 • Improvements in the ELF vehicle model
 • Improvements in the EU07 vehicle model
 • Improved rendering of some objects located behind windows
 • Improved sounds for the Z2 passenger car
 • Improved sounds for the Dragon2 locomotive

SCENERY:

 • Improved night-time lighting of buildings on scenery
 • Numerous corrections of catenary across the scenery
 • Numerous corrections of greenery across the scenery
 • Numerous corrections of terrain modelling across the scenery
 • Numerous route indicator (e.g. limits) corrections across the scenery
 • Numerous building corrections across the scenery
 • Numerous corrections of signalbox displays
 • Numerous improvements of background scenery sounds

DISPATCHER MODE:

 • Added 3 new dispatch boxes: Katowice Osobowa, Strzałki, Biała Rawska
 • Added support for indicating electrified tracks and platforms (dispatch boxes are being gradually updated)
 • Added option to place specific info cards on domino panels
 • Shortened EDR entries for Dabrowa Gornicza stations (for visibility)
 • Fixed a bug where captions would disappear from domino panels
 • Improved operation of buzzer signals used at C type / EAP type blocks
 • Corrected tooltips for certain controls on domino panels
 • Fixed a bug where certain lights wouldn't show on domino panels

OTHER:

 • Fixed W6a / W6b signals
 • Fixed incorrect line speeds in Bukowno area
 • Optimizations in multiplayer server for smoother movements of other trains

 

 

 • Like 8
Link to comment
Share on other sites

 

 

MEHRSPIELER:

 • Komplett neuer Fahrplan mit mehr Zügen als bisher
 • Taschenlampe hinzugefügt für den Lokführer und Fahrdienstleitermodus (N Taste)
 • Entfernung kleiner Bahnhöfe aus den Fahrplänen von Güter- und Fernverkehrszügen
 • Diverse Verbesserungen der Funktionalität von Virtual Dispatcher
 • Korrektur der Beschreibungen für einige der Versandboxen im Hauptmenü
 • Die Synchronisation von Fahrgastinformationssystemen und der Beleuchtung von Zügen, die von anderen Personen und der KI gesteuert werden, wurde korrigiert

FAHRZEUG:

 • Verbesserung der Nachtbeleuchtung von Autos
 • Neuer Güterwagen hinzugefügt - 408s Uacs
 • Drei neue Lackierungen für den Dragon2 hinzugefügt - E6ACTa-005, E6ACTa-014, E6ACTadb-027
 • Verbesserung am ELF Model
 • Verbesserung am EU07 Model
 • Verbessertes Rendering einiger Objekte, die sich hinter dem Fenster befinden
 • Verbesserung des Sounds von Passagierwagon Z2
 • Verbesserung des Sounds von Dragon2

SZENERIE:

 • Die nächtliche Beleuchtung der Szenerie wurde verbessert
 • Dutzende von Verbesserungen an der Oberleitung auf der gesamten Karte
 • Dutzende Verbesserung der Pflanzen auf der gesamten Karte
 • Dutzende Landschaftsverbesserungen auf der gesamten Karte
 • Dutzende Schilder auf der Karte korrigiert
 • Viele Gebäude wurden auf der Karte verbessert
 • Zahlreiche Korrekturen an den Stellwerksanzeigen
 • Viele Verbesserungen der Hintergrundgeräusche der Szenerie

FAHRDIENSTLEITER:

 • Drei weitere Stellwerke hinzugefügt: Katowice Osobowa, Strzałki, Biała Rawska
 • Zusätzliche Funktion für die Anzeige elektrifizierter Gleise und Bahnsteige (Stellwerke werden nach und nach aktualisiert)
 • Spezifische Informationstafeln für Relaisstellwerke wurden hinzugefügt
 • Im EDR wurde Dabrowa Gornicza abgekürtzt
 • Ein Fehler wurde behoben, der manchmal verursachte, dass die Beschriftung bei Relaisstellwerken verschwand
 • Verbesserung der Klingel bei Typ C und EAP Blockaden
 • Verbesserung der Tooltips an verschiedenen Steuereinrichtungen am Relaisstellwerk
 • Ein Fehler wurde behoben, dass manchmal die Lichter im Relaisstellwerk nicht leuchteten

 

ANDERE:

 • W6a / W6b Tafel wurden behoben
 • Falsche Geschwindigkeitsanzeige bei Bukowno behoben
 • Optimierungen an den Multiplayer-Server für flüssigere Fahrten der anderen Züge
 • Diverse deutsche Übersetzungen verbessert im Spiel als auch im EDR

 

 

 • Like 6
Link to comment
Share on other sites

 

Pociągi pasażerskie

Pociąg: 13xx EIJ - EIP
Od: Warszawa Grochów 
Do: Kraków Główny
Odstęp: 1h

Pociąg: 31xx EIJ - EIP
Od: Kraków Główny 
Do: Warszawa Grochów
Odstęp: 1h

Pociąg: 14xx EIJ - EIP
Od: Warszawa Grochów 
Do: Gliwice
Odstęp: 1h

Pociąg: 41xx EIJ - EIP
Od: Gliwice 
Do: Warszawa Grochów
Odstęp: 1h

Pociąg: 16xx EIJ - EIP
Od: Warszawa Grochów 
Do: Wrocław Główny
Odstęp: 1h 

Pociąg: 61xx EIJ - EIP
Od: Wrocław Główny
Do: Warszawa Grochów
Odstęp: 1h 

Pociąg: 19xx EIE - IC
Od: Warszawa Grochów
Do: Łódź Widzew
Odstęp: 2h

Pociąg: 91xx EIE - IC
Od: Łódź Widzew
Do: Warszawa Grochów
Odstęp: 2h

Pociąg: 13xxx EIE - IC
Od: Warszawa Grochów 
Do: Kraków Główny
Odstęp: 1h 

Pociąg: 31xxx EIE - IC
Od: Kraków Główny 
Do: Warszawa Grochów
Odstęp: 1h 

Pociąg: 14xxx ECE - EC
Od: Warszawa Grochów 
Do: Bohumin
Odstęp: 1h 

Pociąg: 41xxx ECE - EC
Od: Bohumin 
Do: Warszawa Grochów
Odstęp: 1h 

Pociąg: 16xxx MPE - TLK
Od: Warszawa Grochów
Do: Wrocław Główny
Odstęp: 1h 

Pociąg: 61xxx MPE - TLK
Od: Wrocław Główny
Do: Warszawa Grochów
Odstęp: 1h 

Pociąg: 19xxx RAJ - RE1
Od: Warszawa Grochów
Do: Skierniewice
Odstęp: 30min

Pociąg: 91xxx RAJ - RE1
Od: Skierniewice
Do: Warszawa Grochów
Odstęp: 30min

Pociąg: 24xxx MPE - TLK
Od: Kielce
Do: Gliwice
Odstęp: 30min

Pociąg: 42xxx MPE - TLK
Od: Kielce
Do: Gliwice
Odstęp: 1h 

Pociąg: 249xx MOJ - REG
Od: Kielce
Do: Katowice Ligota
Odstęp: 1h

Pociąg: 429xx MOJ - REG
Od: Katowice Ligota
Do: Kielce
Odstęp: 1h 8min

Pociąg: 40xxx RPJ - S41
Od: Częstochowa
Do: Tychy Lodowisko
Odstęp: 1h 

Pociąg: 40xx ROJ - S41
Od: Tychy Lodowisko
Do: Częstochowa
Odstęp: 1h 

Pociąg: 40xxx RPJ - S1
Od: Gliwice
Do: Częstochowa
Odstęp: 1h 

Pociąg: 40xxx RoJ - S41
Od: Częstochowa
Do: Gliwice
Odstęp: 1h 

Pociąg: 42xxx MPE - TLK
Od: Gliwice Skarżysko
Do: Kamienna
Odstęp: 1h 

Pociąg: 43xxx MOJ - REG
Od: Tychy
Do: Kraków Główny
Odstęp: 1h

Pociąg: 44xxx MOJ - REG
Od: Jaworzno Szczakowa
Do: Katowice Ligota
Odstęp: 1h 

 

Pociąg: 371xx MPE - TLK
Od: Kraków Główny
Do: Poznań Główny
Odstęp: 1h

Pociąg: 731xx MPE - TLK
Od: Poznań Główny
Do: Kraków Główny
Odstęp: 1h 

 

 

Pociągi towarowe

Pociąg: 13xxxx TDE
Od: Warszawa Gł.Tow. WOA
Do: Kraków Nowa Huta NHA GTTR
Odstęp: 2h

Pociąg: 144xxx TME
Od: Radom
Do: Tychy
Odstęp: 1h

Pociąg: 146xxx PWJ
Od: Warszawa Gdańska
Do: Gliwice
Odstęp: 2h

Pociąg: 243xxx TME
Od: Kielce
Do: Mysłowice
Odstęp: 4h

Pociąg: 244xxx TME
Od: Ludynia
Do: Jaworzno Szczakowa
Odstęp: 2h

Pociąg: 412xxx TDE
Od: Jaworzno Szczakowa
Do: Łódź Chojny
Odstęp: 4h

Pociąg: 413xxx TNE
Od: Jaworzno Szczakowa
Do: Radom
Odstęp: 2h

Pociąg: 424xxx TNE
Od: KATOWICE MUCHOWIEC STASZIC
Do: Sitkówka Nowiny
Odstęp: 1h

Pociąg: 441xxx TRE
Od: Częstochowa Towarowa
Do: Tychy Fiat
Odstęp: 1h

Pociąg: 442xxx TDE
Od: Częstochowa Towarowa
Do: Sosnowiec Maczki
Odstęp: 1h

Pociąg: 443xxx TKE
Od: Dąbrowa Górnicza Towarowa
Do: Częstochowa Mirów
Odstęp: 1h

Pociąg: 445xxx TSE
Od: Trzebinia
Do: Częstochowa Towarowa
Odstęp: 2h

Pociąg: 445xxx TSE
Od: Trzebinia
Do: Częstochowa Towarowa
Odstęp: 2h

Pociąg: 464xxx TME
Od: KATOWICE MUCHOWIEC STASZIC
Do: Wrocław Nadodrze
Odstęp: 1h

Pociąg: 1420xx TDE
Od: Kuźnica Białostocka
Do: Tarnowskie GóryTGD C
Odstęp: 1h

Pociąg: 629xxx ZUE
Od: Kłodzko Główne
Do: Włoszczowa
Odstęp: 2h

Pociąg: 649xxx ZUE
Od: Piława Górna
Do: Myszków
Odstęp: 2h

Razem: 918 pociągi każdego dnia

 

 • Like 7
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

 

Passenger trains

Train: 13xx EIJ - EIP
From: Warszawa Grochów 
To: Kraków Główny
Cycle: 1h 

Train: 31xx EIJ - EIP
From: Kraków Główny 
To: Warszawa Grochów
Cycle: 1h 

Train: 14xx EIJ - EIP
From: Warszawa Grochów 
To: Gliwice
Cycle: 1h 

Train: 41xx EIJ - EIP
From: Gliwice 
To: Warszawa Grochów
Cycle: 1h 

Train: 16xx EIJ - EIP
From: Warszawa Grochów 
To: Wrocław Główny
Cycle: 1h 

Train: 61xx EIJ - EIP
From: Wrocław Główny
To: Warszawa Grochów
Cycle: 1h 

Train: 19xx EIE - IC
From: Warszawa Grochów
To: Łódź Widzew
Cycle: 2h 

Train: 91xx EIE - IC
From: Łódź Widzew
To: Warszawa Grochów
Cycle: 2h 

Train: 13xxx EIE - IC
From: Warszawa Grochów 
To: Kraków Główny
Cycle: 1h 

Train: 31xxx EIE - IC
From: Kraków Główny 
To: Warszawa Grochów
Cycle: 1h 

Train: 14xxx ECE - EC
From: Warszawa Grochów 
To: Bohumin
Cycle: 1h 

Train: 41xxx ECE - EC
From: Bohumin 
To: Warszawa Grochów
Cycle: 1h 

Train: 16xxx MPE - TLK
From: Warszawa Grochów
To: Wrocław Główny
Cycle: 1h 

Train: 61xxx MPE - TLK
From: Wrocław Główny
To: Warszawa Grochów
Cycle: 1h 

Train: 19xxx RAJ - RE1
From: Warszawa Grochów
To: Skierniewice
Cycle: 30min

Train: 91xxx RAJ - RE1
From: Skierniewice
To: Warszawa Grochów
Cycle: 30min

Train: 24xxx MPE - TLK
From: Kielce
To: Gliwice
Cycle: 30min

Train: 42xxx MPE - TLK
From: Kielce
To: Gliwice
Cycle: 1h 

Train: 249xx MOJ - REG
From: Kielce
To: Katowice Ligota
Cycle: 1h

Train: 429xx MOJ - REG
From: Katowice Ligota
To: Kielce
Cycle: 1h

Train: 40xxx RPJ - S41
From: Częstochowa
To: Tychy Lodowisko
Cycle: 1h 

Train: 40xx ROJ - S41
From: Tychy Lodowisko
To: Częstochowa
Cycle: 1h 

Train: 40xxx RPJ - S1
From: Gliwice
To: Częstochowa
Cycle: 1h 

Train: 40xxx RoJ - S41
From: Częstochowa
To: Gliwice
Cycle: 1h 

Train: 42xxx MPE - TLK
From: Gliwice Skarżysko
To: Kamienna
Cycle: 1h 

Train: 43xxx MOJ - REG
From: Tychy
To: Kraków Główny
Cycle: 1h

Train: 44xxx MOJ - REG
From: Jaworzno Szczakowa
To: Katowice Ligota
Cycle: 1h

Train: 371xx MPE - TLK
From: Kraków Główny
To: Poznań Główny
Cycle: 1h

Train: 731xx MPE - TLK
From: Poznań Główny
To: Kraków Główny
Cycle: 1h 

 

 

Freight trains

Train: 132xxx TDE
From: Warszawa Gł.Tow. WOA
To: Kraków Nowa Huta NHA GTTR
Cycle: 2h

Train: 144xxx TME
From: Radom
To: Tychy
Cycle: 1h

Train: 146xxx PWJ
From: Warszawa Gdańska
To: Gliwice
Cycle: 2h

Train: 243xxx TME
From: Kielce
To: Mysłowice
Cycle: 4h

Train: 244xxx TME
From: Ludynia
To: Jaworzno Szczakowa
Cycle: 2h

Train: 412xxx TDE
From: Jaworzno Szczakowa
To: Łódź Chojny
Cycle: 4h

Train: 413xxx TNE
From: Jaworzno Szczakowa
To: Radom
Cycle: 2h

Train: 424xxx TNE
From: KATOWICE MUCHOWIEC STASZIC
To: Sitkówka Nowiny
Cycle: 1h

Train: 441xxx TRE
From: Częstochowa Towarowa
To: Tychy Fiat
Cycle: 1h

Train: 442xxx TDE
From: Częstochowa Towarowa
To: Sosnowiec Maczki
Cycle: 1h

Train: 443xxx TKE
From: Dąbrowa Górnicza Towarowa
To: Częstochowa Mirów
Cycle: 1h

Train: 445xxx TSE
From: Trzebinia
To: Częstochowa Towarowa
Cycle: 2h

Train: 445xxx TSE
From: Trzebinia
To: Częstochowa Towarowa
Cycle: 2h

Train: 464xxx TME
From: KATOWICE MUCHOWIEC STASZIC
To: Wrocław Nadodrze
Cycle: 1h

Train: 1420xx TDE
From: Kuźnica Białostocka
To: Tarnowskie GóryTGD C
Cycle: 1h

Train: 629xxx ZUE
From: Kłodzko Główne
To: Włoszczowa
Cycle: 2h

Train: 649xxx ZUE
From: Piława Górna
To: Myszków
Cycle: 2h

Total: 918 trains each day

 

 • Like 3
 • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

 

Passagierzüge

Zug: 13xx EIJ - EIP
Von: Warszawa Grochów 
Nach: Kraków Główny
Takt: 1h

Zug: 31xx EIJ - EIP
Von: Kraków Główny 
Nach: Warszawa Grochów
Takt: 1h

Zug: 14xx EIJ - EIP
Von: Warszawa Grochów 
Nach: Gliwice
Takt: 1h 

Zug: 41xx EIJ - EIP
Von: Gliwice 
Nach: Warszawa Grochów
Takt: 1h

Zug: 16xx EIJ - EIP
Von: Warszawa Grochów 
Nach: Wrocław Główny
Takt: 1h

Zug: 61xx EIJ - EIP
Von: Wrocław Główny
Nach: Warszawa Grochów
Takt: 1h 

Zug: 19xx EIE - IC
Von: Warszawa Grochów
Nach: Łódź Widzew
Takt: 2h 

Zug: 91xx EIE - IC
Von: Łódź Widzew
Nach: Warszawa Grochów
Takt: 2h 

Zug: 13xxx EIE - IC
Von: Warszawa Grochów 
Nach: Kraków Główny
Takt: 1h 

Zug: 31xxx EIE - IC
Von: Kraków Główny 
Nach: Warszawa Grochów
Takt: 1h 

Zug: 14xxx ECE - EC
Von: Warszawa Grochów 
Nach: Bohumin
Takt: 1h 

Zug: 41xxx ECE - EC
Von: Bohumin 
Nach: Warszawa Grochów
Takt: 1h

Zug: 16xxx MPE - TLK
Von: Warszawa Grochów
Nach: Wrocław Główny
Takt: 1h

Zug: 61xxx MPE - TLK
Von: Wrocław Główny
Nach: Warszawa Grochów
Takt: 1h

Zug: 19xxx RAJ - RE1
Von: Warszawa Grochów
Nach: Skierniewice
Takt: 30min

Zug: 91xxx RAJ - RE1
Von: Skierniewice
Nach: Warszawa Grochów
Takt: 30min

Zug: 24xxx MPE - TLK
Von: Kielce
Nach: Gliwice
Takt: 30min

Zug: 42xxx MPE - TLK
Von: Kielce
Nach: Gliwice
Takt: 1h

Zug: 249xx MOJ - REG
Von: Kielce
Nach: Katowice Ligota
Takt: 1h

Zug: 429xx MOJ - REG
Von: Katowice Ligota
Nach: Kielce
Takt: 1h

Zug: 40xxx RPJ - S41
Von: Częstochowa
Nach: Tychy Lodowisko
Takt: 1h

Zug: 40xx ROJ - S41
Von: Tychy Lodowisko
Nach: Częstochowa
Takt: 1h

Zug: 40xxx RPJ - S1
Von: Gliwice
Nach: Częstochowa
Takt: 1h

Zug: 40xxx RoJ - S41
Von: Częstochowa
Nach: Gliwice
Takt: 1h 

Zug: 42xxx MPE - TLK
Von: Gliwice Skarżysko
Nach: Kamienna
Takt: 1h

Zug: 43xxx MOJ - REG
Von: Tychy
Nach: Kraków Główny
Takt: 1h 

Zug: 44xxx MOJ - REG
Von: Jaworzno Szczakowa
Nach: Katowice Ligota
Takt: 1h

 

Zug: 371xx MPE - TLK
Von: Kraków Główny
Nach: Poznań Główny
Takt: 1h

Zug: 731xx MPE - TLK
Von: Poznań Główny
Nach: Kraków Główny
Takt: 1h 

 

 

Güterzüge

Zug: 132xxx TDE
Von: Warszawa Gł.Tow. WOA
Nach: Kraków Nowa Huta NHA GTTR
Takt: 2h

Zug: 144xxx TME
Von: Radom
Nach: Tychy
Takt: 1h

Zug: 146xxx PWJ
Von: Warszawa Gdańska
Nach: Gliwice
Takt: 2h

Zug: 243xxx TME
Von: Kielce
Nach: Mysłowice
Takt: 4h

Zug: 244xxx TME
Von: Ludynia
Nach: Jaworzno Szczakowa
Takt: 2h

Zug: 412xxx TDE
Von: Jaworzno Szczakowa
Nach: Łódź Chojny
Takt: 4h

Zug: 413xxx TNE
Von: Jaworzno Szczakowa
Nach: Radom
Takt: 2h

Zug: 424xxx TNE
Von: KATOWICE MUCHOWIEC STASZIC
Nach: Sitkówka Nowiny
Takt: 1h

Zug: 441xxx TRE
Von: Częstochowa Towarowa
Nach: Tychy Fiat
Takt: 1h

Zug: 442xxx TDE
Von: Częstochowa Towarowa
Nach: Sosnowiec Maczki
Takt: 1h

Zug: 443xxx TKE
Von: Dąbrowa Górnicza Towarowa
Nach: Częstochowa Mirów
Takt: 1h

Zug: 445xxx TSE
Von: Trzebinia
Nach: Częstochowa Towarowa
Takt: 2h

Zug: 445xxx TSE
Von: Trzebinia
Nach: Częstochowa Towarowa
Takt: 2h

Zug: 464xxx TME
Von: KATOWICE MUCHOWIEC STASZIC
Nach: Wrocław Nadodrze
Takt: 1h

Zug: 1420xx TDE
Von: Kuźnica Białostocka
Nach: Tarnowskie GóryTGD C
Takt: 1h

Zug: 629xxx ZUE
Von: Kłodzko Główne
Nach: Włoszczowa
Takt: 2h

Zug: 649xxx ZUE
Von: Piława Górna
Nach: Myszków
Takt: 2h

Gesamt: 918 Züge pro Tag

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
 • Our servers

  • Drivers | Maszyniści Drivers | Maszyniści
   • PL2
   • pl2
   • 45 / 112
     • Percentage filling 40%
     • Most players 103
   • PL3
   • pl3
   • 1 / 33
     • Percentage filling 3%
     • Most players 78
   • PL4
   • pl4
   • 8 / 79
     • Percentage filling 10%
     • Most players 87
   • PL8
   • pl8
   • 0 / 0
     • Percentage filling 0%
     • Most players 84
   • EN1
   • en1
   • 9 / 76
     • Percentage filling 12%
     • Most players 81
   • EN2
   • en2
   • 0 / 79
     • Percentage filling 0%
     • Most players 60
   • EN3
   • en3
   • 1 / 43
     • Percentage filling 2%
     • Most players 60
   • DE1
   • de1
   • 18 / 79
     • Percentage filling 23%
     • Most players 87
   • DE3
   • de3
   • 3 / 82
     • Percentage filling 4%
     • Most players 67
   • DE4
   • de4
   • 0 / 31
     • Percentage filling 0%
     • Most players 65
   • FR1
   • fr1
   • 5 / 79
     • Percentage filling 6%
     • Most players 49
   • UA1
   • ua1
   • 0 / 122
     • Percentage filling 0%
     • Most players 27
   • CN1
   • cn1
   • 1 / 79
     • Percentage filling 1%
     • Most players 28
   • CZ1
   • cz1
   • 4 / 81
     • Percentage filling 5%
     • Most players 61
   • ES1
   • es1
   • 2 / 79
     • Percentage filling 3%
     • Most players 23
  • Dispatchers | Dyżurni ruchu Dispatchers | Dyżurni ruchu
   • PL2
   • pl2
   • 15 / 34
     • Percentage filling 44%
     • Most players 34
   • PL3
   • pl3
   • 2 / 34
     • Percentage filling 6%
     • Most players 31
   • PL4
   • pl4
   • 2 / 34
     • Percentage filling 6%
     • Most players 34
   • PL8
   • pl8
   • 0 / 0
     • Percentage filling 0%
     • Most players 27
   • EN1
   • en1
   • 7 / 34
     • Percentage filling 21%
     • Most players 34
   • EN2
   • en2
   • 1 / 34
     • Percentage filling 3%
     • Most players 21
   • EN3
   • en3
   • 0 / 34
     • Percentage filling 0%
     • Most players 13
   • DE1
   • de1
   • 15 / 34
     • Percentage filling 44%
     • Most players 34
   • DE3
   • de3
   • 0 / 34
     • Percentage filling 0%
     • Most players 29
   • DE4
   • de4
   • 2 / 34
     • Percentage filling 6%
     • Most players 29
   • UA1
   • ua1
   • 0 / 34
     • Percentage filling 0%
     • Most players 17
   • FR1
   • fr1
   • 1 / 34
     • Percentage filling 3%
     • Most players 23
   • ES1
   • es1
   • 1 / 34
     • Percentage filling 3%
     • Most players 15
   • CZ1
   • cz1
   • 6 / 34
     • Percentage filling 18%
     • Most players 28
   • CN1
   • cn1
   • 0 / 34
     • Percentage filling 0%
     • Most players 19
  • 30 Total servers
  • 149 / 1530 Total players
  • 10% Filled servers
×
×
 • Create New...

Important Information

Terms of Use Privacy Policy