Jump to content

Update 17.04.2023


uetam

Recommended Posts

 • SIMRAIL Team

TRYB WIELOOSOBOWY:

 • Poprawa rozłączania przy ładowaniu multiplayera przy grze zainstalowanej na wolnym dysku twardym
 • Poprawa wyświetlania godzin w rozkładzie jazdy na multiplayerze

TABOR:

 • Dodano logo Kolei Mazowieckich do EN76
 • Naprawa hamulca bezpieczeństwa w ET25
 • Dodano bindy klawiszy dla piasecznicy i przyciemniania świateł

SCENERIA:

 • Dodano nowy odcinek trasy Łazy LC - Przemiarki - Dąbrowa Górnicza Wschodnia oraz pociągi kursujące po nim, numery: 412050-412098, 442001-442049
 • Poprawiony shader peronów - usunięty szum na bokach
 • Poprawki scenerii na stacjach Korytów, Huta Katowice, Sosnowiec Kazimierz, Dorota, Olszamowice, Gajówka, Łazy, Katowice
 • Poprawa oświetlenia przy wschodzie i zachodzie słońca - przepalenia świata za granicą cieni

DYŻURNY RUCHU:

 • Dodano dwie nowe nastawnie - Juliusz przekaźnikowa oraz Szeligi komputerowa
 • Poprawki w działaniu wirtualnego dyżurnego ruchu

POZOSTAŁE:

 • Optymalizacja wydajności i stabilności FPS poprzez łączenie niektórych siatek - szczególnie na dużych stacjach
 • Okno pytające o zgodę na wysyłanie danych diagnostycznych będzie pytać się tylko raz na uruchomienie gry w przypadku, gdy plik ustawień jest tylko do odczytu
 • Naprawa blędu powodującego kolorowe tekstury dróg i semaforów
 • Samochody nie powinny stać już na sobie
 • Zmniejszono zacinanie przy doczytywaniu świata

 

 

 

 • Like 15
 • Thanks 5
Link to comment
Share on other sites

 • SIMRAIL Team

 

MULTIPLAYER:

 • multiplayer improvements for slow HDD drives
 • multiplayer time is now displayed correctly

STOCK:

 • EN76 "Koleje Mazowieckie" operator logo added
 • ET25 emergency brake fixed
 • sander and light dimmer keybinds added

SCENERY:

 • Łazy ŁC - Przemiarki - Dąbrowa Górnicza Wschodnia line introduced, train numbers using this route: 412050-412098, 442001-442049
 • platform shader fixes - no more noise on the platform sides
 • scenery fixes at Korytów, Huta Katowice, Sosnowiec Kazimierz, Dorota, Olszamowice, Gajówka, Łazy, Katowice
 • lighting and shadow improvements at dusk and dawn

DISPATCHER MODE:

 • two new signal boxes added - Juliusz (domino panel) and Szeligi (computer equipment)

POZOSTAŁE:

 • performance and stability optimalisations, combining numerous meshes together should result in smoother play
 • diagnostic data question box only shows once per game start, if the settings file is set as read only
 • bug causing road and signal textures to change colors fixed
 • cars should not be parked on top of each other
 • lag when loading map tiles reduced

 

 • Like 11
 • Thanks 5
Link to comment
Share on other sites

 • SIMRAIL Team

MEHRSPIELER:

 • Multiplayer verbesserung für langsame HDD Festplatten
 • Multiplayer zeit wird jetzt richtig angezeigt

FAHRZEUG:

 • EN76 "Koleje Mazowieckie" Firmenlogo hinzugefügt
 • ET25 Notbremse behoben
 • Sanden und Gedimmteslicht als Tastenbelegung hinzugefügt

SZENERIE:

 • Ein neuer Streckenabschnitt wurde hinzugefügt: Łazy LC - Przemiarki - Dąbrowa Górnicza Wschodnia Es fahren auch Güterzüge auf der Strecke: 412050-412098, 442001-442049
 • Bahnsteig shader verbessert - Seitengeräusche beseitigt
 • Szenerie behoben bei Korytów, Huta Katowice, Sosnowiec Kazimierz, Dorota, Olszamowice, Gajówka, Łazy, Katowice
 • Die Lichter und Schatten wurden verbessert bei Sonnenaufgang und Sonnenuntergang

FAHRDIENSTLEITER:

 • Zwei weitere Stellwerke hinzugefügt Juliusz (Relaisstellwerk) und Szeligi (Elektronisches Stellwerk)

ANDERE:

 • Performance und Stabilitäts optimierungen. Viele Meshes wurden zusammengefügt, damit das Spiel flüssiger läft
 • Das Diagnosefeld wird jetzt bei jedem Spielstart nur einmal angezeigt, wenn die Datei mit den Einstellungen als schreibgeschützt eingestellt ist
 • Fehler behoben, dass die Texturen von Signalen verändert wurde
 • Autos sollten nicht mehr aufeinander Parken
 • Die Lags beim Laden von Kartenkacheln wurde reduziert

 

 

 • Like 5
 • Thanks 3
Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
 • Our servers

  • Drivers | Maszyniści Drivers | Maszyniści
   • PL2
   • pl2
   • 11 / 42
     • Percentage filling 26%
     • Most players 90
   • PL3
   • pl3
   • 8 / 74
     • Percentage filling 11%
     • Most players 76
   • PL4
   • pl4
   • 0 / 41
     • Percentage filling 0%
     • Most players 84
   • PL8
   • pl8
   • 1 / 72
     • Percentage filling 1%
     • Most players 84
   • EN1
   • en1
   • 7 / 56
     • Percentage filling 13%
     • Most players 80
   • EN2
   • en2
   • 3 / 76
     • Percentage filling 4%
     • Most players 60
   • EN3
   • en3
   • 2 / 76
     • Percentage filling 3%
     • Most players 60
   • DE1
   • de1
   • 13 / 40
     • Percentage filling 33%
     • Most players 87
   • DE3
   • de3
   • 0 / 40
     • Percentage filling 0%
     • Most players 66
   • DE4
   • de4
   • 2 / 73
     • Percentage filling 3%
     • Most players 65
   • FR1
   • fr1
   • 3 / 41
     • Percentage filling 7%
     • Most players 49
   • UA1
   • ua1
   • 0 / 35
     • Percentage filling 0%
     • Most players 27
   • CN1
   • cn1
   • 0 / 73
     • Percentage filling 0%
     • Most players 28
   • CZ1
   • cz1
   • 3 / 33
     • Percentage filling 9%
     • Most players 61
   • ES1
   • es1
   • 0 / 41
     • Percentage filling 0%
     • Most players 23
  • Dispatchers | Dyżurni ruchu Dispatchers | Dyżurni ruchu
   • PL2
   • pl2
   • 4 / 34
     • Percentage filling 12%
     • Most players 34
   • PL3
   • pl3
   • 5 / 34
     • Percentage filling 15%
     • Most players 28
   • PL4
   • pl4
   • 1 / 34
     • Percentage filling 3%
     • Most players 27
   • PL8
   • pl8
   • 1 / 34
     • Percentage filling 3%
     • Most players 27
   • EN1
   • en1
   • 6 / 34
     • Percentage filling 18%
     • Most players 30
   • EN2
   • en2
   • 6 / 34
     • Percentage filling 18%
     • Most players 21
   • EN3
   • en3
   • 1 / 34
     • Percentage filling 3%
     • Most players 13
   • DE1
   • de1
   • 10 / 34
     • Percentage filling 29%
     • Most players 34
   • DE3
   • de3
   • 0 / 34
     • Percentage filling 0%
     • Most players 27
   • DE4
   • de4
   • 3 / 34
     • Percentage filling 9%
     • Most players 24
   • UA1
   • ua1
   • 1 / 34
     • Percentage filling 3%
     • Most players 17
   • FR1
   • fr1
   • 2 / 34
     • Percentage filling 6%
     • Most players 23
   • ES1
   • es1
   • 1 / 34
     • Percentage filling 3%
     • Most players 15
   • CZ1
   • cz1
   • 1 / 34
     • Percentage filling 3%
     • Most players 28
   • CN1
   • cn1
   • 1 / 34
     • Percentage filling 3%
     • Most players 19
  • 30 Total servers
  • 96 / 1323 Total players
  • 7% Filled servers
×
×
 • Create New...

Important Information

Terms of Use Privacy Policy