Jump to content

Update 07.04.2023


uetam

Recommended Posts

 • SIMRAIL Team

TRYB WIELOOSOBOWY:

 • - dodanie mechanizmu sprawdzającego nieaktywność dyżurnego ruchu.
 • - poprawki synchronizacji oświetlenia składów prowadzonych przez innych graczy oraz boty
 • - dodano w menu wyboru pociągu wyświetlenie następnej rozkładowej i docelowej stacji
 • - przebudowanie zachowania czatu by nie przeskakiwał pomiędzy oknami czatu gdy wysyłana jest wiadomość

TABOR:

 • - poprawka sygnalizacji piaskowania w 4E
 • - poprawki w działaniu bota maszynisty AI
 • - poprawki pojazdu ELF (zablokowanie sterowania hamulcem sprężynowym bez baterii załączonej)
 • - poprawki otwierania drzwi od kabiny w pojeżdzie ED250
 • - poprawki wyświetlania ikonki SHP w pojeździe ET25
 • - ustandaryzowanie bindów w nastawnikach jazdy
 • - dodanie ładunków w wagonach towarowych

SCENERIA:

 • - poprawka infrastruktury w okolicy stacji Parzniew, Zawiercie Borowe Pole, Dąbrowa Górnicza Południowa, Warszawa Włochy, Sędziszów, Grodzisk Mazowiecki, Charsznica
 • - poprawka torowiska w okolicy stacji Warszawa Wschodnia, Katowice Zawodzie
 • - poprawki zieleni w okolicy stacji Korytów, Sławków, Gajówka, Charsznica
 • - poprawki terenu w okolicy stacji Brwinów, Katowice, Dąbrowa Górnicza Ząbkowice, Dąbrowa Górnicza
 • - poprawki dróg w okolicy stacji Włoszczowa Północ, Opoczno, Milanówek
 • - poprawki lewitujących budynków na stacji Będzin
 • - poprawki ruchu samochodów w okolicy stacji Będzin Ksawera
 • - poprawki wyświetlaczy peronowych
 • - poprawki sieci trakcyjnej w niezliczonej ilości miejsc na mapie
 • - poprawa słupów sieci trakcyjnej, które czasami zmieniały kolor na czerwony
 • - dodano kolizję dla modeli kozłów oporowych

DYŻURNY RUCHU:

 • - dodano nowy poziom oświetlenia dostępny w nastawniach
 • - nowa nastawnia przekaźnikowa Dorota
 • - nowa nastawnia komputerowa Korytów

POZOSTAŁE:

 

 • - poprawka wyświetlania wskazań semafora na HUD z odległości większej niż 4km
 • - poprawka usuwania z pamięci zasobów mijanych pojazdów
 • - poprawki w działaniu zapowiedzi pociągów
 • - dodano wysłanie danych diagnostycznych przy wystąpieniu błędów podczas gry
 • - dodano zatrzymywanie się pojazdów drogowych przed przejazdami ze znakiem STOP bez sygnalizacji
 • - poprawka działania HUD przy powracaniu z menu dostępnego pod klawiszem ESC
 • - zmniejszenie przycinek występujących przy ładowaniu mijanych pociągów

 

 

 

 • Like 14
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

 • SIMRAIL Team

 

MULTIPLAYER MODE:

 • dispatcher inactivity detection system introduced
 • lighting synchronisation for AI and player trains improvements
 • next and final station are now available in the train selection screen
 • chat windows should not interchange while writing a message

STOCK:

 • 4E sanding light logic improvements
 • AI driver should be smarter now
 • ELF spring brake buttons now inactive with the battery off
 • ED250 cab door opening fixes
 • ET25 SHP display icon fixed
 • driving handle keybinds unification
 • cargo models added to freight trains

SCENERY:

 • infrastructure fixes near Parzniew, Dąbrowa Górnicza Południowa, Warszawa Włochy, Sędziszów, Grodzisk Mazowiecki, Charsznica and Zawiercie Borowe Pole
 • track fixes near Warszawa Wschodnia and Katowice Zawodzie
 • greenery fixes near Korytów and Sławków, Gajówka and Charsznica
 • terrain fixes near Brwinów, Katowice, Dąbrowa Górnicza Ząbkowice and Dąbrowa Górnicza
 • road fixes near Włoszczowa Północ, Opoczno and Milanówek
 • floating buildings at Będzin fixed
 • car traffic in Będzin Ksawera surroundings fixed
 • platform display improvements
 • praiseworthy catenary fixes in countless map sections
 • bug causing catenary poles to turn red fixed
 • buffer stop models now have collisions

DISPATCHER MODE:

 • new lighting setting at dispatching posts available
 • Dorota signal box introduced (domino panel)
 • Korytów signal box introduced (computer equipment)

OTHER:

 • HUD signal display improvement for signals further than 4km away
 • memory utilisation improvements for already passed trains
 • station announcement improvements
 • error informations are now sent automatically when the game crashes
 • cars now stop at crossings protected by a STOP sign only
 • HUD should now work correctly when returning from the ESC menu
 • AI train loading performance improvements

 

 • Like 17
 • Thanks 3
Link to comment
Share on other sites

 • SIMRAIL Team

 

MEHRSPIELER:

 • Anti AFK im Fahrdienstleitermodus wurde hinzugefügt
 • Licht Synchronisation für KI und Spieler Züge wurde verbessert
 • Nächste Station und Endstation ist jetzt im Zugauswahlmenü zu sehen.
 • Chat-Fenster sollte beim Schreiben nicht mehr kollidieren

FAHRZEUG:

 • 4E Sandlicht logik wurde verbessert
 • KI Zugführer sollten jetzt schlauer sein
 • ELF Federspeicherbremse ist jetzt inaktiv, wenn die Batterie aus ist
 • ED250 Führerstands Tür beim Öffnen wurde behoben
 • ET25 SHP Display Icon wurde behoben
 • Tastenkürzel der Steuerhebel wurden vereint
 • Güter für die Güterzüge wurden hinzugefügt

SZENERIE:

 • Verbesserung der Infrastruktur an den Stationen: Parzniew, Zawiercie Borowe Pole, Dąbrowa Górnicza Południowa, Warszawa Włochy und Sędziszów
 • Gleise Behoben in der nähe von Warschau Wschodnia und Katowice Zawodzie
 • Umgebung behoben in der nähe von Korytów, Sławków, Gajówka und Charsznica
 • Gelände behoben in der nähe von Brwinów
 • Straße behoben in der nähe von Włoszczowa Północ
 • Fliegende Häuser bei Będzin behoben
 • Verkehr in Będzin Ksawera behoben
 • Bahnsteig Displays (DFI) verbessert
 • Oberleitung an vielen Stellen behoben
 • Verbesserung der Oberleitungsmasten, so dass sie nicht mehr rot werden
 • Prellböcke haben jetzt Kollisionen

FAHRDIENSTLEITER:

 • Neue Stellwerkbeleuchtung wurde hinzugefügt
 • Dorota Stellwerk ist jetzt verfügbar (Relaisstellwerk)
 • Korytów Stellwerk ist jetzt verfügbar (Elektronisches Stellwerk)

ANDERE:

 • HUD Display wurde verbessert für Signale, die mehr als 4km entfernt sind
 • RAM Verwendung für bereits vorbeigefahrene Züge verbessert
 • Bahnhofansagen behoben
 • Fehler Informationen werden jetzt automatisch gesendet wenn das Spiel abstürzt
 • Autos halten an Bahnübergängen an, die durch ein STOP-Schild gekennzeichnet sind
 • HUD sollte jetzt korrekt funktionieren, wenn man vom ESC Menu kommt
 • Die Ladezeit der KI Züge wurde verbessert

 

 • Like 9
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
 • Our servers

  • Drivers | Maszyniści Drivers | Maszyniści
   • PL2
   • pl2
   • 6 / 77
     • Percentage filling 8%
     • Most players 90
   • PL3
   • pl3
   • 1 / 76
     • Percentage filling 1%
     • Most players 76
   • PL4
   • pl4
   • 0 / 76
     • Percentage filling 0%
     • Most players 84
   • PL8
   • pl8
   • 0 / 35
     • Percentage filling 0%
     • Most players 84
   • EN1
   • en1
   • 5 / 76
     • Percentage filling 7%
     • Most players 80
   • EN2
   • en2
   • 0 / 75
     • Percentage filling 0%
     • Most players 60
   • EN3
   • en3
   • 0 / 30
     • Percentage filling 0%
     • Most players 60
   • DE1
   • de1
   • 4 / 78
     • Percentage filling 5%
     • Most players 87
   • DE3
   • de3
   • 0 / 77
     • Percentage filling 0%
     • Most players 66
   • DE4
   • de4
   • 0 / 78
     • Percentage filling 0%
     • Most players 65
   • FR1
   • fr1
   • 0 / 80
     • Percentage filling 0%
     • Most players 49
   • UA1
   • ua1
   • 0 / 78
     • Percentage filling 0%
     • Most players 27
   • CN1
   • cn1
   • 0 / 0
     • Percentage filling 0%
     • Most players 28
   • CZ1
   • cz1
   • 2 / 78
     • Percentage filling 3%
     • Most players 61
   • ES1
   • es1
   • 0 / 80
     • Percentage filling 0%
     • Most players 23
  • Dispatchers | Dyżurni ruchu Dispatchers | Dyżurni ruchu
   • PL2
   • pl2
   • 7 / 27
     • Percentage filling 26%
     • Most players 27
   • PL3
   • pl3
   • 1 / 27
     • Percentage filling 4%
     • Most players 27
   • PL4
   • pl4
   • 0 / 27
     • Percentage filling 0%
     • Most players 27
   • PL8
   • pl8
   • 0 / 27
     • Percentage filling 0%
     • Most players 27
   • EN1
   • en1
   • 2 / 27
     • Percentage filling 7%
     • Most players 27
   • EN2
   • en2
   • 0 / 27
     • Percentage filling 0%
     • Most players 21
   • EN3
   • en3
   • 0 / 27
     • Percentage filling 0%
     • Most players 13
   • DE1
   • de1
   • 5 / 27
     • Percentage filling 19%
     • Most players 27
   • DE3
   • de3
   • 1 / 27
     • Percentage filling 4%
     • Most players 27
   • DE4
   • de4
   • 1 / 27
     • Percentage filling 4%
     • Most players 24
   • UA1
   • ua1
   • 0 / 27
     • Percentage filling 0%
     • Most players 17
   • FR1
   • fr1
   • 0 / 27
     • Percentage filling 0%
     • Most players 23
   • ES1
   • es1
   • 1 / 27
     • Percentage filling 4%
     • Most players 15
   • CZ1
   • cz1
   • 4 / 27
     • Percentage filling 15%
     • Most players 27
   • CN1
   • cn1
   • 0 / 0
     • Percentage filling 0%
     • Most players 19
  • 30 Total servers
  • 40 / 1372 Total players
  • 3% Filled servers
×
×
 • Create New...

Important Information

Terms of Use Privacy Policy