Jump to content

Mapa trybu wieloosobowego | Multiplayer map


uetam

Recommended Posts

 • SIMRAIL Team

Witajcie, dziś oddajemy w wasze ręce mapę do podglądu trybu wieloosobowego.

Nad mapą umieszczona jest lista serwerów, po kliknięciu na serwer mapa załaduje informacje dla wybranego serwera. Jeżeli przycisk serwera jest w kolorze czerwonym oznacza to, że jest on aktualnie niedostępny.

Na mapie możemy zobaczyć aktualnie przemieszczające się pociągi i stanowiska dyżurnych ruchu oraz informację, czy steruje nimi gracz lub bot. Informacja o pozycji pociągów aktualizowana jest co 5 sekund, dane graczy natomiast aktualizowane są co 30 sekund.

Po kliknięciu na pociąg/stanowisko dyżurnego ruchu mapa przejdzie w tryb śledzenia gracza a pod mapą wyświetli się okienko z podstawowymi informacjami o graczu. Po kliknięciu przycisku w prawym górnym rogu mapy,  mamy możliwość podglądu listy użytkowników na wybranym serwerze. 

Na samej górze strony w zakładce "Ustawienia" znajdziemy możliwość wyboru pomiędzy motywem strony jasnym a ciemnym oraz wyborem języka, aktualnie dostępne języki to Polski oraz Angielski.

Jesteśmy otwarci na propozycje co do usprawnień mapy, będzie ona aktualizowana wraz z nowymi pomysłami.

https://map.simrail.eu

Miłej zabawy!


------------------------------------------------------------------------------------
 

Hello, today we are presenting to you a map for multiplayer preview.

Above the map there is a list of servers, when you click on a server the map will load information for the selected server. If the server button is in red, it means that the server is currently unavailable.

On the map, we can see the trains currently moving and the positions of the dispatchers, as well as information on whether they are controlled by a player or a bot. Information about the position of trains is updated every 5 seconds, while player data is updated every 30 seconds.

When you click on a train/train duty station, the map will switch to player tracking mode and a window with basic player information will be displayed below the map. After clicking the button in the upper right corner of the map, we have the ability to view the list of users on the selected server. 

At the very top of the page, in the "Settings" tab, we can find the possibility to choose between light and dark theme of the page and the choice of language, currently available languages are Polish and English.

We are open to suggestions for improvements to the map, it will be updated with new ideas.

https://map.simrail.eu

Have fun!

 

 • Like 20
Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
 • Our servers

  • Drivers | Maszyniści Drivers | Maszyniści
   • PL1
   • pl1
   • 0 / 39
     • Percentage filling 0%
     • Most players 61
   • PL2
   • pl2
   • 3 / 40
     • Percentage filling 8%
     • Most players 85
   • PL3
   • pl3
   • 3 / 71
     • Percentage filling 4%
     • Most players 57
   • PL4
   • pl4
   • 0 / 39
     • Percentage filling 0%
     • Most players 63
   • PL8
   • pl8
   • 1 / 71
     • Percentage filling 1%
     • Most players 45
   • EN1
   • en1
   • 1 / 42
     • Percentage filling 2%
     • Most players 60
   • EN2
   • en2
   • 0 / 51
     • Percentage filling 0%
     • Most players 60
   • EN3
   • en3
   • 0 / 69
     • Percentage filling 0%
     • Most players 60
   • DE1
   • de1
   • 2 / 44
     • Percentage filling 5%
     • Most players 81
   • DE3
   • de3
   • 0 / 38
     • Percentage filling 0%
     • Most players 66
   • DE4
   • de4
   • 0 / 69
     • Percentage filling 0%
     • Most players 60
   • FR1
   • fr1
   • 0 / 39
     • Percentage filling 0%
     • Most players 49
   • UA1
   • ua1
   • 0 / 39
     • Percentage filling 0%
     • Most players 19
   • CN1
   • cn1
   • 0 / 68
     • Percentage filling 0%
     • Most players 28
   • CZ1
   • cz1
   • 0 / 38
     • Percentage filling 0%
     • Most players 50
   • ES1
   • es1
   • 0 / 39
     • Percentage filling 0%
     • Most players 18
  • Dispatchers | Dyżurni ruchu Dispatchers | Dyżurni ruchu
   • PL1
   • pl1
   • 0 / 24
     • Percentage filling 0%
     • Most players 21
   • PL2
   • pl2
   • 1 / 24
     • Percentage filling 4%
     • Most players 25
   • PL3
   • pl3
   • 0 / 24
     • Percentage filling 0%
     • Most players 21
   • PL4
   • pl4
   • 0 / 24
     • Percentage filling 0%
     • Most players 24
   • PL8
   • pl8
   • 0 / 24
     • Percentage filling 0%
     • Most players 17
   • EN1
   • en1
   • 3 / 24
     • Percentage filling 13%
     • Most players 24
   • EN2
   • en2
   • 0 / 24
     • Percentage filling 0%
     • Most players 21
   • EN3
   • en3
   • 0 / 24
     • Percentage filling 0%
     • Most players 12
   • DE1
   • de1
   • 2 / 24
     • Percentage filling 8%
     • Most players 24
   • DE3
   • de3
   • 2 / 24
     • Percentage filling 8%
     • Most players 24
   • DE4
   • de4
   • 0 / 24
     • Percentage filling 0%
     • Most players 20
   • UA1
   • ua1
   • 0 / 24
     • Percentage filling 0%
     • Most players 13
   • FR1
   • fr1
   • 0 / 24
     • Percentage filling 0%
     • Most players 18
   • ES1
   • es1
   • 1 / 24
     • Percentage filling 4%
     • Most players 13
   • CZ1
   • cz1
   • 0 / 24
     • Percentage filling 0%
     • Most players 22
   • CN1
   • cn1
   • 1 / 24
     • Percentage filling 4%
     • Most players 14
  • 32 Total servers
  • 20 / 1180 Total players
  • 2% Filled servers
×
×
 • Create New...

Important Information

Terms of Use Privacy Policy